takuu

Takuu- ja toimitusehdot 1.1.2013 Alkaen

Yleistä

 • Työn tilaaja vastaa, että auto, auton ohjelmisto,  auton tarvikkeet (esim. rengassarja) ja auton lisävarusteet ovat alkuperäiskuntoisia, autoon soveltuvia. Hinta-arviot / korjauksen takuut/vastuut perustuvat siihen että auto on alkuperäiskuntoinen ja korjaus/asennusohjeet soveltuvat autoon suoraan. Työn tilaajan on informoitava ennakkoon, mikäli auto poikkeaa alkuperäisestä (esim. virilastu, lisävarusteet tms.). Muuten muutoksesta aiheutuvat lisäkulut jäävät tilaajan maksettavaksi.
 • Noudatamme autoalan neuvottelukunnan (AUNE) laatimia moottoriajoneuvon korjausehtoja.
 • Myönnämme tehdylle työlle ja varaosille AUNE korjausehtojen mukaisen 6 kk:n / 15 tkm:n takuun, ellei toisin mainita.
 • Auton ylläpidon/huollon/korjausten/määräaikaishuoltojen tai asianmukaisen käytön laiminlyöminen johtaa takuiden raukeamiseen.
 • Jakohihnan vaihdon takuu edellyttää sen säännöllistä tarkastamista ja kireyden säätämistä tarvittaessa.
 • Jakopää tulee tarkastaa vähintään 30 tkm:n tai  vuoden välein. (huollossa: äänet, öljyvuodot jne.)
 • Auton aiheuttamat seurannaisvahingot (vuotaminen, ruostuminen, palaminen, väärät kylmäaineet tms.) ovat auton omistajan korvausvastuulla.
 • Myöntämämme takuut eivät siirry auton vaihtaessa omistajaa uudelle omistajalle, vaan raukeavat.
 • Takuiden raukeaminen ei poista virhevastuuta, joka on aina tapauskohtainen.
 • Tilaamme, asennamme ja takaamme vain niitä tuotteita, joita saamme  oman hankintakanavamme kautta.
 • OMAT OSAT: Tuotteiden tullessa mistään muusta paikasta kuin tavanomaisista hankitakanavistamme on kyseessä asiakkaan oma osa. Asia kirjataan huoltotilaukseen. Välitystapauksissa: välitämme tuotteen asiakkaan pyynnöstä = asiakkaan oma osa jos asiakas ei itse pysty ko. osaa tilaamaan tänne. esim. käytetty osa/osa ulkomailta tms. Asiakkaan tuodessa itse omia osia tai välitystapauksissa emme ole tuotteen myyjä tai millään tavoin vastuussa tuotteesta tai sen aiheuttamista vahingoista
  • Asiakkaan tuodessa itse omia osia tai meidän välittäessä asiakkalle omia osia sovimme seuraavasti:
   • Osatoimittajan on tultava tarkistamaan sopivuus ennen osan asentamista autoon. Muutoin korjaamo asentaa osan osatoimittajan vastuulla.
   • Tehty työ on täysin takuuton ja virhevastuuton.
   • Osan tilauttaja (asiakas) hakee itse korvauksen kertyneistä kuluista osatoimittajalta.
   • ​Emme vastaa millään tavoin tuotteiden sopivuudesta/sopimattomuudesta, takuusta, tuotteiden vastuista tai mistään niistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kuluista. Tuotteen sopivuutta ei varmisteta korjaamon puolesta asennushetkellä vaan osatoimittaja on siitä täysin vastuussa.
   • Korjaamo ei vastaa työvirheestä vaan asentaa asiakkaan pyytämänä ko. osan/osat autoon, vaikka ne eivät siihen sopisikaan.
   • Asiakas on velvollinen kustantamaan rikkoontuneen osan vaihtotyön ja siitä aiheutuneet kulut itse.
   • Asennustyöt tehdään tuntihinnaston mukaan tuntitöinä. Osat jotka eivät sovi asennusohjeen tms. hyvän tavan mukaisesti ”suoraan” paikalle, jätetään asentamatta ja työ keskeytetään.
   • Ylimääräisestä työstä ja siitä aiheutuneesta kulusta (esim. auton ylimääräinen kasaaminen/purkaminen/ulos siirtäminen) vastaa osan tilauttaja (asiakas)
 • Takuu ei koske akkuja, polttimoita ja pyyhkijänsulkia.
 • Aina korjaamokäynnin jälkeen: kiristä pyöränpultit 100km ajettuasi. Asia mainittu huoltotilauksessa.
 • Hinnoitelumme perustuu Autodata, Bosch ESITRONIC ja autonvalmistajan määrittämiin ohjeaikoihin ja /tai työhön kuluneeseen aikaan. Työ voidaan suorittaa  myös asiakkaan kanssa ennalta sovittuun hintaan, muutoksista ilmoitetaan.  Huoltotyön perustuntiveloitus on 60 e/h, perus korjaus ja asennustyöt 85 e/h ja Erikoistyöt, esim: kolari-, ruoste-, diesel-, turbo-, isompien autojen(kaikki yli  pituus max 5 m ja korkeus max 1,9 m)- ja sähkökorjaus.  105 € /h. Miniveloitus 15min.

 Takuu ei korvaa vikoja, jotka ovat syntyneet tai joiden syntymistä on edesauttanut:

 • Asiakkaan välinpitämättömyys autoa kohtaan:
  • Autosta kuuluvat epänormaalit äänet, tärinät tai muut oireet on VÄLITTÖMÄSTI selvitettävä ennen autolla ajamista. Mikäli joku em. mainittu vika tulee autolla ajaessa, auto on pysäytettävä turvallisesti ensimmäiseen mahdolliseen paikaan ja tutkittava mistä ko. oire johtuu. Jos ajossa kuuluu ääntä / tärinää tms. varmista aina ensimmäinsenä pyörän pulttien kireys. PYÖRÄT ON AINA IRROITTAMISEN JÄLKEEN 100 KM ajonjälkeen jälkikiristettävä!
  • Autoa on hoidettava ohjekirjan mukaan. Esim. Moottoriöljyn määrä ja rengaspaineet tulee tarkistaa VIIKOITTAIN tai TANKKAUKSEN YHTEYDESSÄ.
  • Auto on huollettava ajoissa: määräaika tai ajomäärä. Mikäli et ole varma edellisestä huollosta, ota yhteys huoltoon ennen autolla ajamista.
  • Auton vuotaessa jotain: öljyä, pakkasnestettä tms. on vuodon syy selvitettävä ennen autolla ajamista.
  • Mittaristoon PUNAISEN merkkivalon syttyessä, lämpöjen noustessa liikaa tms. moottori on VÄLITTÖMÄSTI pysäytettävä turvallisuutta noudattaen ja tutkittava miksi valo palaa.
  • Auton jäähdytysnestekierrossa on jotain ongelmaa: lämmöt eivät pysy normaalissa tai matkustamoon ei tule lämmintä ilmaa -> moottori on VÄLITTÖMÄSTI sammutettava turvallisuutta noudattaen ja tutkittava miksi vesi ei kierrä.
  • Moottorin öljynpaineen valon VILAHTAESSA tai PALAESSA moottori on VÄLITTÖMÄSTI sammutettava turvallisuutta noudattaen moottorivaurion estämiseksi. Ja tutkittava mistä vika johtuu.
 • Normaali kuluminen tai virheellinen asennus
 • Karstoittuminen, ruostuminen, syöpyminen tai lika
 • Yhteen sopimattomien varaosien tai tarvikkeiden käyttö
 • Asennuksessa käytetyt väärät työkalut
 • Puutteellinen tai tekemätön huolto
 • Asennettu lisälaite tai ohjelma esim. auton ”lastuttaminen” ja moottorioptimointi
 • Auton teknisiin ominaisuuksiin tehdyt muutokset
 • Dieselin Commonrail-Piezosuuttimet eivät kuuluu minkään takuun/vastuun piiriin. Piezosuuttimet saattavat saada ilmalukon kun järjestelmä on ollut auki (suuttimen irroitus(vaikka suuttimen säilyttää pystyasennossa), Dieselsuodattimen uusinta, tyhjäksi ajettu tankki jne.) Tämä ilmalukko EI poistu perinteisellä ilmaamisella. Piezosuuttimen VOI saada avattua suutinpenkissä kun suutinta ajetaan kovemmalla paineella, mutta pahimmassa tapaukssa suutin/suutimet on uusittava. Suutimien avaaminen penkissä aiheuttaa useamman satasen kustannuksen. Suuttimen ilmalukko on asia, mihin emme voi vaikuttaa.
 • Huolimaton tai virheellinen käyttö, hoito tai säilytys
 • Auton valmistajan ohjeiden vastainen käyttö tai kuljetus
 • Auton käyttö yleisten teiden ulkopuolella tai kilpailukäyttö
 • Muusta viasta aiheutunut seurannaisvahinko
 • Muut ulkopuoliset tekijät

Ajanvaraus

 • Ajanvarauksen peruutus tulee tehdä vähintään vuorokausi ennen varattua aikaa.
 • Mikäli ajanvarauksen peruutusta ei tehdä määräaikaan mennessä, varatun ajan pituudesta veloitetaan 50 % Autokorjaamo LUIGINPAJA.FI tuntiveloituksen mukaan.
 • Mikäli ajanvarauksen peruutusta ei tehdä määräaikaan mennessä, tilatuista
  varaosista veloitetaan tapauskohtaisesti silloin, kun osien palautus osatoimittajalle
  ei ole mahdollista.

Maksuehdot, maksuvälineet & laskutus

 • Valmiit työt luovutetaan ainoastaan välitöntä maksusuoritusta vastaan.
 • käteinen,pankkikortti ja yleisimmät luottokortit (Visa Electron mukaan lukien)
 • tilisiirot ennakkoon maksaessa verkkopankkitunnuksilla (checkout)
 • laskutus ennakkon verkkopankkitunnuksilla (checkout Collector Lasku) max 1000€
 • osamaksu ennakkon verkkopankkitunnuksilla (checkout Collector Osamaksu) max 1000€
 • Perimme laskutus- ja osamaksumyynnissä 10 euron laskutuslisän.

Auton säilytys

 • Ajoneuvon säilyttäminen siitä hetkestä kun se on sovittu valmistuvan tai on ilmoitettu valmistuneen on ilmainen neljä (4) vuorokautta.
 • Ylimeneviltä vuorokausilta veloitamme AUNE ehtojen mukaisesti 15€/vrk / henkilöautopaikka (max: 2,3m*4,5m)
 • LUIGINPAJA.FI ei vastaa missään tapauksissa autojen säilytyksestä ennen tai jälkeen  korjausajankohdan millään tavoin. Myöskään silloin kun auton seisominen korjaamoalueella pitkittyy (korjauksen vaadittua uuden isomman ajan, osien tilaaminen, osien alihankita, laskutusluvan odottaminen, tms. asia, minkä vuoksi autoa ei voi säilyttää korjaamohallissa). Ajoneuvoissa tulee olla varkaus, palo, ilkivalta yms. vakuutukset.
 • Mikäli asiakkaan itsensä hankkimat osat siirtävät korjauksen jatkumista tai aloittamista pidemmälle kuin neljä (4) vuorokautta, auton säilyttäminen on maksullista korjaamoalueella.
 • Auton voi tuoda maksutta korjaamoalueelle odottamaan korjausta neljä (4) vuorokautta ennen korjausajankohtaa ja säilyttää  sitä neljä (4) vuorokautta korjauksen jälkeen
 • Kaikissa säilytysajan vahingoissa auto on omien vakuutuksien varassa, LUIGINPAJA.FI ei vastaa autojen säilyttämisestä.
 • Ajoneuvon voi jättää ja noutaa sovittaessa  korjaamon aukioloaikojen ulkopuolella. Avaimen ja auton vastuu on tällöin täysin asiakkaan vastuulla. Autoa haettaessa, avaimen sovittuun paikkaan jättämisen jälkeen asiakas vastaa auton noutoon asti ja autoa tuodessa asiakas vastaa avaimen jättämisen jälkeen, kunnes korjaamo on vastaanottanut avaimen.

 

Hinnat

 • Autokorjaamo LUIGINPAJA.FI antamat hinta-arviot ovat voimassa kolme (3) viikkoa.

 

Korjaamon takuu / reklmaatio / virhevastuutapaukset. Mikäli ajoneuvo hajoaa / on reklamoitavaa myöhemmin LUIGINPAJA.FI johtuvasta toiminnasta:

 • Ilmoita siitä VÄLITTÖMÄSTI. Jos et saa puhelimella yhteyttä, laita sähköpostia. HUOM! Jokainen reklamaatio on annettava MYÖS kirjallisena (sähköposti)
 • Takuutapaukset on hoidettava välittömästi. Reklamaatio on tehtävä viikon kuluessa ongelman havaitsemisesta ja auto on tuotava välittömästi LUIGNPAJA.FI:lle korjattavaksi.
 • Mikäli autoa ei toimiteta kahden (2) viikon kuluessa vian havaitsemisesta LUIGINPAJA.FI:lle, katsomme asian vanhentuneen.
 • Hajonnut auto tulee hinauttaa meille, vaikka et saisi meihin heti yhteyttä! Takuutapaukset otetaan työn alle välittömästi
 • LUIGINPAJA.FI ei ole velvollinen korvamaan vikaa, mikäli auto on viety muualle jatkokorjaukseen. KTS. Aune ehdot.
 • Reklamaatiot käsitellään VAIN kirjallisina, sähköpostilla. Tämä kaikkien osapuolten oikeusturvan ja asiallisen hoitamisen takaamiseksi.
 • Ensisijaisesti auto hinataan takaisin auton / omistajan vakuutuksesta.
 • Auto korjataan takuutapauksissa korjaamollamme ja auton toimittaminen korjaamolle on asiakkaan vastuulla.
 • Vastineaika reklamaatioon on  24h ilmoituksesta.
 • Korjaamotakuissa korvaamme asiakkaalle tien päälle jäädessä matkakulut maksimissaan julkisten kuluvälineiden mukaan, kuittia vastaan. Ensisijaisesti asiakkaalla / autolla tulee olla voimassa tarvittavat vakuutukset.
 • Mikäli autossa on isompi ongelma, LUIGINPAJA.FI  on velvollinen antaamaan sijaisauton käyttöön veloituksetta kolmen vuorokauden kuluessa.
 • KORJAAMOTAKUU EI OLE VOIMASSA JOS:
  • matkan katkeaminen aiheutuu käyttäjän omasta toiminnasta tai välinpitämättömyydestä (esim. öljyn tai polttoaineen puutteesta, sopimattoman polttoaineen käytöstä tai muusta käyttöohjekirjan vastaisesta käytöstä).
  • auton huolto-ohjelmaa ei ole noudatettu tai matkan katkeaminen johtuu huollossa havaittujen vikojen korjaamatta jättämisestä.
  • matkan katkeaminen johtuu ulkoisesta tekijästä (esim. varkaus, ilkivalta, onnettomuus, luonnonmullistus tai muu ulkoisen aiheuttajan aikaan saama vioittuminen).

 

ASIAKKAAN OSTAMIEN RENKAIDEN JA/TAI VANTEIDEN ASENNUS