takuu

Takuu- ja toimitusehdot 1.1.2013 Alkaen

Yleistä

 • Työn tilaaja vastaa, että auto, auton ohjelmisto,  auton tarvikkeet (esim. rengassarja) ja auton lisävarusteet ovat alkuperäiskuntoisia, autoon soveltuvia. Hinta-arviot / korjauksen takuut/vastuut perustuvat siihen että auto on alkuperäiskuntoinen ja korjaus/asennusohjeet soveltuvat autoon suoraan. Työn tilaajan on informoitava ennakkoon, mikäli auto poikkeaa alkuperäisestä (esim. virilastu, lisävarusteet tms.). Muuten muutoksesta aiheutuvat lisäkulut jäävät tilaajan maksettavaksi.
 • Moottorioptimointi, lastutus ja kaikenlainen muukin virittäminen (esim. vapaavirtaussuodin) poistavat kaiken takuun välittömästi. Kaikki takuu poistuu autosta, moottorista, voimansiirtolinjastosta yms. Myös tämän jälkeen asennettavista osissa kuten esim. jakopää,  turbo, kytkin, vetonivelet yms. takuu ei ole voimassa.
 • Hinta-arviot, tarjoukset, takuut ja virhevastuut perustuvat siihen, että auto on alkuperäiskunnossa ja huollettu säännöllisesti. (Osat aukeavat /irotavat kuten ne on korjausohjeessa kerrottu). Jos jokin pultti, mutteri, ruuvi liitin tms. ei aukea (on hapettunut, hapertunut, ruostunut, likaantunut tms.) ko.osan hajoaminen / lisäaika korjaukseen ei ole takuun/työvirheen vastuulla. Mikäli ko. korjaus/lisätyö ylitää hinta-arvion yli 15% kuten Aune-ehdoissa on, korjaamon on ilmoitettava hinta-arvion muutoksesta.
 • LUIGINPAJA.FI voi vaihtaa asiakkaan pyynnöstä osan ilman vianetsintää / diagnoosita. LUIGINPAJA.FI ei vastaa muiden korjaamojen tms. paikkojen tekemistä diagnooseista. Jos asiakas pyytää esim. vasemman pyörän laakerin vaihdon ja vaihdon jälkeen autossa on jokin ääni (jota ei ole kerrottu korjaamolle asiakkaan allekirjoittamassa työmääräimessä) ja joka kuuluu edelleen tai auto ei ole jostain muusta osasta katsastuskuntoinen, emme vastaa siitä. Asiakas on em. tapauksessa pyytänyt vaihtamaan vain pyöränlaakerin, ei korjaamaan tiettyä ääntä /saattamaan autoa katsastukuntoon. LUIGINPAJA.FI:n tekemän vianetsinnän  / diagnoosin jälkeen vastaamme että ko. vika /oire on sovitusti korjattu.
 • Tarjoukset (Autojerry, rengashinnasto, mainokset yms.) ja hinnoittelut perustuvat taulukkoihin, ohjeaikatiedostoihin ja ennakkohintoihin. On tapauksia, jolloin tarjous, ohjeaika ja/tai hinnastot eivät pidä paikkaansa ja loppusumma ylittää 15% annetusta tarjouksesta/arviosta -> näissä tapauksissa korjaamon on  ilmoitettava työn ollessa kesken poikkeamasta mahdollisimman pian asiakkalle. Samoin ajoneuvon maksimikoon ylittäessä yhdenkin seuraavasta mitoista, voi nostaa korjaukustannuksia (ns. lattiapaikka korjaaminen) tai estää korjaamisen (auto ei mahdu halliin)
  • Maksimipituus 4,5m
  • Maksimikorkeus 2,8m
  • Maksimi omapaino 2500kg
  • Maksimi akseliväli 3700mm
  • Maksimi akseliväli nelipyöräsuuntauksessa 3500mm
 • Noudatamme autoalan neuvottelukunnan (AUNE) laatimia moottoriajoneuvon korjausehtoja.
 • Auton tullessa korjaamokäynnille on aina mahdollista, että auton akku tms. johto irroitetaan, akku tyhjenee ja tämä aiheuttaa virtakatkoksen. Asiakkaan vastuulla on saattaa aina joka korjaamokäynnille kaikki lisävarusteet (esim. taksimittari, piirturi, alkometri yms.) sellaiseen tilaan, että ne kestävät virtakaton. Asiakkaan vastuulla on säilyttää radio, navigaatio yms. laitteiden koodit tallessa. LUIGINPAJA.FI ei varmista erikseen asiakkaalta auton akun poiskytkennässä tai muussa virtakatakossa koodien tallessaoloa. Mikäli koodi joudutaan selvittämään maahantuojalta, laitevalmistajalta tms. veloitamme koodin selvittämisestä 50 e alv 0% sekä maahantuojan / laitevalmistajan veloittaman hinnan koodista. Samoin koodin syöttäminen / ohjeiden selvittäminen veloitetaan käytetyn ajan / ohjeiden hankkmisesta tulleiden kulujen perusteella. Noudatamme aina Autodatan ohjeita akun irroituksessa, mallikohtaisesti. LUIGINPAJA.FI ei vastaa, jos auton joku komponentti lopettaa toimintansa virtakatkon jälkeen, tämä riski on aina olemassa elektronisissa laitteissa.
 • Ajoneuvon tulee kestää sille tarkoitetut toimenpiteet ja kompoenttien irroitukset. Jos esim. ilmansuodattimen korjausohjessa ilmamassamittari irroitetaan ja se ei toimi takaisiasennuksen jälkeen, vanha ilmamassamittari ei ole enää kestänyt irroittamista. Kyseessä on piilevä vika, joka tulee vastaan kun siihen ollaan koskemassa.
 • Myönnämme tehdylle työlle ja varaosille AUNE korjausehtojen mukaisen 6 kk:n / 15 tkm:n takuun, ellei toisin mainita.
 • Auton ylläpidon/huollon/korjausten/määräaikaishuoltojen tai asianmukaisen käytön laiminlyöminen johtaa takuiden raukeamiseen -> ko. vika ei välttämättä ole huollettava kohta, mutta sen voi löytää ajoissa huollossa, jolloin aika/ajomäärä ei ehdi täyttymään.
 • Jakohihnan vaihdon takuu edellyttää sen säännöllistä tarkastamista ja kireyden säätämistä tarvittaessa.
 • Jakopää tulee tarkastaa vähintään 30 tkm:n tai  vuoden välein. (huollossa: äänet, öljyvuodot jne.)
 • Auton aiheuttamat seurannaisvahingot (vuotaminen, ruostuminen, palaminen, väärät kylmäaineet tms.) ovat auton omistajan korvausvastuulla.
 • Öljyvuodot pestään aina asiakkaan / ajoneuvon omalla vastulla. Lue lisää
 • Myöntämämme takuut eivät siirry auton vaihtaessa omistajaa uudelle omistajalle, vaan raukeavat.
 • Takuiden raukeaminen ei poista virhevastuuta, joka on aina tapauskohtainen.
 • Mikäli auto tarjoaa selvää vikakoodia johonkin komponenttiin (esim. ABS-anturi tms. komponentti jota ei voi avata tms.) on halvempaa ja järkevämpää vaihta ko.komponentti ensin, kuin käyttää pahimmillaan satoja euroja vianetsintään. Toimintatapamme on vaihtaa ko. vikakoodin vaihtama osa ensin. Mikäli vika / oireet palaavat, on jatkettava maksullista vianetsintää, mikä ei kuulu takuuseen vaan on jatkokorjaus.
 • Tilaamme, asennamme ja takaamme vain niitä tuotteita, joita saamme  oman hankintakanavamme kautta, muut välittämämme tuotteet (esim. merkkiliikeosat, ovat merkkliikeen varaosatakuiden varassa)
 • Asennettaessa autoon osia / ohjelmistoja, jotka eivät ole tieliikennelain / valmistajan mukaisia, tehdään ne vain ja ainoastaan asiakkaan pyynnöstä. Emme tiedä asiakkaan auton käyttötarkoitusta. Kaikki muutokset ovat sallittuja esim. ratakäytössä, kun auto ei ole tieliikenteessä. Esim: lisävalot, alustamuutokset, moottorioptimoinnit yms. muutokset tehdään työn tilaajaan pyynnöstä ja asiakkalle on kerrottu:  ”Autoa EI saa käyttää tieliikennekäytössä -> auto ei ole valmistajan / tieliikennelakien /  Traficom:in edellyttämässä kunnossa*** LUIGINPAJA.FI ei ole vastuussa asiasta, vaan on tomittanut asiakkaan tilaaman työn. Samoin moottorinohjausyksikön päivittäminen ”jyrää” lastun, eli jos auton ohjelmistoja päivitetään (merkkiliikekäynnit) asiasta ON MAINITTAVA autoa jätettäessä huoltoon.”
 • OMAT OSAT: Tuotteiden tullessa mistään muusta paikasta kuin tavanomaisista hankitakanavistamme on kyseessä asiakkaan oma osa. Esim. merkkiliikeosa. Välitystapauksissa: välitämme tuotteen asiakkaan pyynnöstä = asiakkaan oma osa jos asiakas ei itse pysty ko. osaa tilaamaan tänne. esim. käytetty osa/osa ulkomailta tms. Asiakkaan tuodessa itse omia osia tai välitystapauksissa emme ole tuotteen myyjä tai millään tavoin vastuussa tuotteesta tai sen aiheuttamista vahingoista
  • Asiakkaan tuodessa itse omia osia tai meidän välittäessä asiakkalle omia osia sovimme seuraavasti:
   • Osatoimittajan on tultava tarkistamaan sopivuus ennen osan asentamista autoon. Muutoin korjaamo asentaa osan osatoimittajan vastuulla.
   • Osan mukana on tultava kaikki tarvittavat osat (esim. jenkkiautojen starttien ”shimmilevyt” jos niitä tarvii ko. startin kanssa käyttää.)
   • Tehty työ on täysin takuuton ja virhevastuuton.
   • Osan tilauttaja (asiakas) hakee itse korvauksen kertyneistä kuluista osatoimittajalta.
   • ​Emme vastaa millään tavoin tuotteiden sopivuudesta/sopimattomuudesta, takuusta, tuotteiden vastuista tai mistään niistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kuluista. Tuotteen sopivuutta ei varmisteta korjaamon puolesta asennushetkellä vaan osatoimittaja on siitä täysin vastuussa.
   • Korjaamo ei vastaa työvirheestä vaan asentaa asiakkaan pyytämänä ko. osan/osat autoon, vaikka ne eivät siihen sopisikaan.
   • Asiakas on velvollinen kustantamaan rikkoontuneen osan vaihtotyön ja siitä aiheutuneet kulut itse.
   • Asennustyöt tehdään tuntihinnaston mukaan tuntitöinä. Osat jotka eivät sovi asennusohjeen tms. hyvän tavan mukaisesti ”suoraan” paikalle, jätetään asentamatta ja työ keskeytetään.
   • Ylimääräisestä työstä ja siitä aiheutuneesta kulusta (esim. auton ylimääräinen kasaaminen/purkaminen/ulos siirtäminen) vastaa osan tilauttaja (asiakas)
 • Takuu ei koske akkuja, polttimoita ja pyyhkijänsulkia.
 • Renkaiden kausivaihtoon ja uusien renkaiden uusimiseen sisältyy aina vain renkaiden fyysinen vaihtotyö. Mahdolliset rengasvalvontajärjestelmän nollaukset, koodaukset tms. tehdään vain ja ainoastaan asiakkaan pyynnöstä sekä veloitetaan asiakkaalta erikseen synytyvien kulujen perusteella. Auto voi sytyttää renkaiden vaihdon jälkeen (hetken ajon päästä) rengasvalvontavalon ja vaatia koodaamista. 
 • Aina korjaamokäynnin jälkeen: kiristä pyöränpultit 100km ajettuasi. Asia mainittu huoltotilauksessa.
 • Hinnoitelumme perustuu Autodata, Bosch ESITRONIC ja autonvalmistajan määrittämiin ohjeaikoihin ja /tai työhön kuluneeseen aikaan. Työ voidaan suorittaa  myös asiakkaan kanssa ennalta sovittuun hintaan, muutoksista ilmoitetaan.  Huoltotyön perustuntiveloitus on 60 e/h, perus korjaus ja asennustyöt 85 e/h ja Erikoistyöt, esim: kolari-, ruoste-, diesel-, turbo-, isompien autojen(kaikki yli  pituus max 5 m ja korkeus max 1,9 m)- ja sähkökorjaus.  105 € /h. Miniveloitus 15min.

 Takuu ei korvaa vikoja, jotka ovat syntyneet tai joiden syntymistä on edesauttanut:

 • Asiakkaan välinpitämättömyys autoa kohtaan:
  • Autosta kuuluvat epänormaalit äänet, tärinät tai muut oireet on VÄLITTÖMÄSTI selvitettävä ennen autolla ajamista. Mikäli joku em. mainittu vika tulee autolla ajaessa, auto on pysäytettävä turvallisesti ensimmäiseen mahdolliseen paikaan ja tutkittava mistä ko. oire johtuu. Jos ajossa kuuluu ääntä / tärinää tms. varmista aina ensimmäinsenä pyörän pulttien kireys. PYÖRÄT ON AINA IRROITTAMISEN JÄLKEEN 100 KM ajonjälkeen jälkikiristettävä!
  • Autoa on hoidettava ohjekirjan mukaan. Esim. Moottoriöljyn määrä ja rengaspaineet tulee tarkistaa VIIKOITTAIN tai TANKKAUKSEN YHTEYDESSÄ.
  • Auto on huollettava ajoissa: määräaika tai ajomäärä. Mikäli et ole varma edellisestä huollosta, ota yhteys huoltoon ennen autolla ajamista.
  • Auton vuotaessa jotain: öljyä, pakkasnestettä tms. on vuodon syy selvitettävä ennen autolla ajamista.
  • Mittaristoon PUNAISEN merkkivalon syttyessä, lämpöjen noustessa liikaa tms. moottori on VÄLITTÖMÄSTI pysäytettävä turvallisuutta noudattaen ja tutkittava miksi valo palaa.
  • Auton jäähdytysnestekierrossa on jotain ongelmaa: lämmöt eivät pysy normaalissa tai matkustamoon ei tule lämmintä ilmaa -> moottori on VÄLITTÖMÄSTI sammutettava turvallisuutta noudattaen ja tutkittava miksi vesi ei kierrä.
  • Moottorin öljynpaineen valon VILAHTAESSA tai PALAESSA moottori on VÄLITTÖMÄSTI sammutettava turvallisuutta noudattaen moottorivaurion estämiseksi. Ja tutkittava mistä vika johtuu.
 • Normaali kuluminen tai virheellinen asennus
 • Karstoittuminen, ruostuminen, syöpyminen tai lika
 • Yhteen sopimattomien varaosien tai tarvikkeiden käyttö
 • Asennuksessa käytetyt väärät työkalut
 • Puutteellinen tai tekemätön huolto
 • Asennettu lisälaite tai ohjelma esim. auton ”lastuttaminen” ja moottorioptimointi
 • Auton teknisiin ominaisuuksiin tehdyt muutokset
 • Dieselin Commonrail-Piezosuuttimet eivät kuuluu minkään takuun/vastuun piiriin. Piezosuuttimet saattavat saada ilmalukon kun järjestelmä on ollut auki (suuttimen irroitus(vaikka suuttimen säilyttää pystyasennossa), Dieselsuodattimen uusinta, tyhjäksi ajettu tankki jne.) Tämä ilmalukko EI poistu perinteisellä ilmaamisella. Piezosuuttimen VOI saada avattua suutinpenkissä kun suutinta ajetaan kovemmalla paineella, mutta pahimmassa tapaukssa suutin/suutimet on uusittava. Suutimien avaaminen penkissä aiheuttaa useamman satasen kustannuksen. Suuttimen ilmalukko on asia, mihin emme voi vaikuttaa.
 • Huolimaton tai virheellinen käyttö, hoito tai säilytys
 • Auton valmistajan ohjeiden vastainen käyttö tai kuljetus
 • Auton käyttö yleisten teiden ulkopuolella tai kilpailukäyttö
 • Muusta viasta aiheutunut seurannaisvahinko
 • Muut ulkopuoliset tekijät

Ajanvaraus

 • Ajanvarauksen peruutus tulee tehdä vähintään vuorokausi ennen varattua aikaa.
 • Mikäli ajanvarauksen peruutusta ei tehdä määräaikaan mennessä, varatun ajan pituudesta veloitetaan 50 %  LUIGINPAJA.FI tuntiveloituksen mukaan.
 • Mikäli ajanvarauksen peruutusta ei tehdä määräaikaan mennessä, tilatuista
  varaosista veloitetaan tapauskohtaisesti silloin, kun osien palautus osatoimittajalle
  ei ole mahdollista.

Maksuehdot, maksuvälineet & laskutus

 • Valmiit työt luovutetaan ainoastaan välitöntä maksusuoritusta vastaan.
 • käteinen,pankkikortti ja yleisimmät luottokortit (Visa Electron mukaan lukien)
 • tilisiirot ennakkoon maksaessa verkkopankkitunnuksilla (checkout)
 • laskutus ennakkon verkkopankkitunnuksilla (checkout Collector Lasku) max 1000€
 • osamaksu ennakkon verkkopankkitunnuksilla (checkout Collector Osamaksu) max 1000€
 • Perimme laskutus- ja osamaksumyynnissä 10 euron laskutuslisän.

Auton säilytys

 • Ajoneuvon säilyttäminen siitä hetkestä kun se on sovittu valmistuvan tai on ilmoitettu valmistuneen on ilmainen neljä (4) vuorokautta.
 • Ylimeneviltä vuorokausilta veloitamme AUNE ehtojen mukaisesti 15€/vrk / henkilöautopaikka (max: 2,3m*4,5m)
 • LUIGINPAJA.FI ei vastaa missään tapauksissa autojen säilytyksestä ennen tai jälkeen  korjausajankohdan millään tavoin. Myöskään silloin kun auton seisominen korjaamoalueella pitkittyy (korjauksen vaadittua uuden isomman ajan, osien tilaaminen, osien alihankita, laskutusluvan odottaminen, tms. asia, minkä vuoksi autoa ei voi säilyttää korjaamohallissa). Ajoneuvoissa tulee olla varkaus, palo, ilkivalta yms. vakuutukset.
 • Mikäli asiakkaan itsensä hankkimat osat siirtävät korjauksen jatkumista tai aloittamista pidemmälle kuin neljä (4) vuorokautta, auton säilyttäminen on maksullista korjaamoalueella.
 • Auton voi tuoda maksutta korjaamoalueelle odottamaan korjausta neljä (4) vuorokautta ennen korjausajankohtaa ja säilyttää  sitä neljä (4) vuorokautta korjauksen jälkeen
 • Kaikissa säilytysajan vahingoissa auto on omien vakuutuksien varassa, LUIGINPAJA.FI ei vastaa autojen säilyttämisestä.
 • Ajoneuvon voi jättää ja noutaa sovittaessa  korjaamon aukioloaikojen ulkopuolella. Avaimen ja auton vastuu on tällöin täysin asiakkaan vastuulla. Autoa haettaessa, avaimen sovittuun paikkaan jättämisen jälkeen asiakas vastaa auton noutoon asti ja autoa tuodessa asiakas vastaa avaimen jättämisen jälkeen, kunnes korjaamo on vastaanottanut avaimen.

Hinnat

 • Autokorjaamo LUIGINPAJA.FI antamat hinta-arviot ovat voimassa kolme (3) viikkoa.


Korjaamon takuu / reklmaatio / virhevastuutapaukset. Mikäli ajoneuvo hajoaa / on reklamoitavaa myöhemmin LUIGINPAJA.FI johtuvasta toiminnasta:

 • Ilmoita siitä VÄLITTÖMÄSTI. Jos et saa puhelimella yhteyttä, laita sähköpostia. HUOM!
 • Jokainen reklamaatio on annettava MYÖS kirjallisena (sähköposti, kirjeposti tms.) ilman poikkeuksia
 • Reklamaatiot käsitellään VAIN kirjallisina, sähköpostilla. Tämä kaikkien osapuolten oikeusturvan ja asiallisen hoitamisen takaamiseksi.
 • Virallinen vastauksemme reklamaatiohin on vain kirjallinen.
 • Takuutapaukset on hoidettava välittömästi. Reklamaatio on tehtävä viikon kuluessa ongelman havaitsemisesta ja auto on tuotava välittömästi LUIGNPAJA.FI:lle korjattavaksi.
 • Mikäli autoa ei toimiteta kahden (2) viikon kuluessa vian havaitsemisesta LUIGINPAJA.FI:lle, katsomme asian vanhentuneen.
 • Hajonnut auto tulee toimittaa / hinauttaa meille, vaikka et saisi meihin heti yhteyttä! Takuutapaukset otetaan työn alle välittömästi
 • LUIGINPAJA.FI ei ole velvollinen korvamaan vikaa, mikäli auto on viety muualle jatkokorjaukseen. KTS. Aune ehdot.
 • Auton hinaaminen korjaamolle tapahtuu auton vakuutuksesta / auton omistajan kustannuksella. Takuut eivät kata auton hinauskuluja.
 • Autoissa on oltava hinausvakuutus /  keskeytysvakuutus / keskeytysturva / sijaisauto vakuutukset jos niille on asiakkaan / auton puolesta tarvetta.
 • Auto korjataan takuutapauksissa korjaamollamme ja auton toimittaminen korjaamolle on asiakkaan vastuulla.
 • Vastineaika reklamaatioon on  24h ilmoituksesta.
 • Ensisijaisesti asiakkaalla / autolla tulee olla voimassa tarvittavat vakuutukset matkan jatkumiseen. Poikkeustilanteessa korvaamme asiakkaalle tien päälle jäädessä matkakulut maksimissaan julkisten kuluvälineiden mukaan, kuittia vastaan. 
 • Mikäli autossa on isompi takuunalainen ongelma, LUIGINPAJA.FI  on velvollinen antaamaan sijaisauton käyttöön veloituksetta kolmen vuorokauden kuluessa takuutyön aloittamisesta.
 • KORJAAMOTAKUU EI OLE VOIMASSA JOS:
  • matkan katkeaminen aiheutuu käyttäjän omasta toiminnasta tai välinpitämättömyydestä (esim. öljyn tai polttoaineen puutteesta, sopimattoman polttoaineen käytöstä tai muusta käyttöohjekirjan vastaisesta käytöstä).
  • auton huolto-ohjelmaa ei ole noudatettu tai matkan katkeaminen johtuu huollossa havaittujen vikojen korjaamatta jättämisestä.
  • matkan katkeaminen johtuu ulkoisesta tekijästä (esim. varkaus, ilkivalta, onnettomuus, luonnonmullistus tai muu ulkoisen aiheuttajan aikaan saama vioittuminen).

ASIAKKAAN OSTAMIEN RENKAIDEN JA/TAI VANTEIDEN ASENNUS