dieselbakteeri polttoainejärjestelmässä

Ennaltaehkäisy:

A) Tankkaa tankki aina täyteen

B) Jos ajat autolla lyhyttä ajoa / auto seisoo ajojen välissä:

Vaihdata dieselsuodatin suomen oloissa valmistajan ohjetta useammin

Ennaltaehkäisevässä käytössä lisäainetta tankkiin 0,025%

25ml / max 100 litraa = 39 €, varaa meiltä pikahuoltoaika

 

 

Oireita:

Auto on tehoton / nykimistä ajossa?

Käynti / käyntiinlähtö-ongelmia?

Vikavaloja syttyy, koodeja matala / korkeapaine puolelta, epätasaista palamista tms.

Suodattimen vaihdon jälkeen auto voi toimia VÄHÄN aikaa toimii ja oireet palaavat.

Kaikki / useampi suutin hajoaa yht’aikaa

 


Polttoneste näyte näyttää tältä (tankista imiessä, ennen suodatinta)

Kahden purkin kuva: vasen tankkinäyte, oikea puhdas diesel. Kuvassa näkyvä tumma on levän lietettä joka painuu tankin pohjaan, josta polttoaineen imu tapahtuu.

 

Mikäli haluaa tutkituttaa tarkemmin, täydellinen analyysi dieselpolttoaineesta maksaa n. 500 € ja tuloksen saaminen kestää n. 2 viikkoa.
-Analyysi ei pysty kuitenkaan selvitämään milloin bakteeri on polttoaineeseen tullut.

 

Mitä levä mahdollisesti hajottaa autosta?

-Koko polttoainejärjestelmä on toimintakunnoton, jos siellä on saastunutta polttoainetta

-Tukkeutuva suodatin voi revetä, päästäen levän lietteen korkeapainejärjestelmään.
-Suodattimia ei ole suunniteltu vastaanottamaan niin paljoa kiinteää materiaalia.

-Tukossa oleva suodatin voi aiheuttaa korkeapainepumpun gavitoinnin -> rikkoo korkeapainepumpun
> Jos autolla on ajettu nykivänä, käyntioireisena, riski on erittäin suuri.
> Korkeapainepumpun rikkoutuminen vapauttaa metallia koko polttoainejärjestelmään.

-Suuttimet eivät kestä levää tai lietettä (joka tulee nestemäisessä muodossa myös suodattimesta läpi; suodatin pystyy suodattamaan VAIN kiinteää tavaraa)
suuttimet ovat korkeapainepuolen herkin paikka, jossa on pienet reijät ja korkea lämpötila -> suutin muurautuu pilalle -> suutin uusittava.

 

 

 

Mitä oikeaoppinen korjaus vaatii:

1. Koko polttoainejärjestelmä on tyhjättävä levästä mekaanisesti
-Tarvittessa uusittava muitakin tukkeutuvia paikkoja kuin suodatin

2. Koko polttoainejärjestelmä on huuhdeltava kemiallisesti

3. Matalapainepumppu on uusittava

4. Korkeapainepumppu on uusittava.
-Mahdollinen gavitointi voi aiheutta alkavaa vauritoa pumpussa
-Pumpun hajotessa siitä irtoava metalli tuhoaa koko polttoainejärjestelmän

5. Suuttimet on uusittava
-Levän kertymä voi jumittaa suuttimen -> MOOTTORIVAURION VAARA!

6. Kemiallista  käsittelyä on jatkettava hetki auton muuten valmiiksi saamisen jälkeen.

7. Mootorin HARDCORE + pesupaketti öljynvaihdon kanssa, lue lisää: https://luiginpaja.fi/moottorin-sisainen-pesu/

Takuuton korjaustapa:

1. Tarkistettava huolellisesti ettei järjestelmässä ole metallijäänteitä (onko korkeapainepumppu hajonnut)

2. Koko polttoainejärjestelmä on tyhjättävä levästä mekaanisesti
-Uusittava vähintään suodatin

3. Koko polttoainejärjestelmä on huuhdeltava kemiallisesti

4. Uusittava oireilievat suuttimet

MIKÄLI KAIKKIA KORKEAPAINEPUMPPUA JA SUUTTIMIA EI UUSITA, ON OLEMASSA ISOJA RISKEJÄ:
-Hajoava korkeapainepumppu voi rikkoa suuttimia.
-Uudet suuttimet voivat hajota -> uusille osille ei voi myöntää minkäänlaista takuuta
-Suuttimen jämähtäessä auki(rikkoutuessa), moottoriin voi muodostua nesteisku -> moottorivaurio.

5. Kemiallista  käsittelyä on jatkettava hetki auton muuten valmiiksi saamisen jälkeen.

 

 

 

MITEN JA MISTÄ LEVÄÄ ON VOINUT PÄÄSTÄ AUTONI TANKKIIN?

MITEN NOPEASTA PROSESSISTA ON KYSYMYS?

 

 

Kuinka FAME-diesel voi aiheuttaa kontaminaatioongelmia?

Biodieselin metyyliesterit ovat hygroskooppisia. Tämä tarkoittaa, että ne voivat imeä huomattavasti enemmän kosteutta kuin öljyperäinen diesel ja pitää sen polttoaineessa. Öljyperäiset polttoaineet imevät siihen verrattuna huomattavasti vähemmän kosteutta ja pyrkivät vuotamaan vettä erillisenä kerroksena varastosäiliöiden pohjalle.

Kun vesi pystyy saastuttamaan dieselin, se tarjoaa mikrobien kasvulle sopivat olosuhteet ja voi johtaa dieselbakteerien, homeiden, hiivojen ja bakteerien leviämiseen kaikkialle polttoaineeseen. FAME on biohajoava ja ihanteellinen ravintoaineiden lähde mikrobeille.

 

 

Dieselpolttoaineen “levä” syyt ja seuraukset:

Polttoaineensuodattimessa näkyvä mustan liman ja partikkelin elementtejä sekä niitä löytyy polttoainesäiliöiden pohjasta. Se tunnetaan monella nimellä, mm. levät, muta, liete, lika, ja monet muut epämiellyttävältä kuulostavat termit – jotka kaikki ovat harhaanjohtavia nimityksiä.

Monet ihmiset ajattelevat, että tämä materiaali on jonkinlainen mikrobi, joten meriteollisuudessa, sitä kutsutaan yleisimmin “leväksi”. Vaikka
bakteerit ja muut mikrobit edistävät ja nopeuttavat tätä prosessia, liete ei ole enää bakteereja kuin raejuustoksi muuttunut maito – se on edelleen maitoa,
vain fyysisesti eri muodossa – Dieselpolttoaine muodostaa vahaa ja asfalttia, ei “levät”.

Tämän materiaalin lähteen ja luonteen ymmärtämiseksi on hyödyllistä tietää vähän, kuinka Dieselpolttoaine ja muut tisletuotteet valmistetaan nykyaikaisissa jalostamoissa.
“Vanhaan aikaan” vuosituhannen vaihteessa ja n. 10 vuotta senjälkeen raakaöljyn jalostus kevyiksi tisleiksi tunnetuiksi tuotteiksi; bensiini, kerosiini, kodin lämmitysöljy,
lentopetroli ja diesel tehtiin periaatteessa lämmittämällä raakaöljy. Eri kiehumispisteissä raakatuotteen eri fraktiot haihdutettiin sitten tiivistetään ja lähetetään varastosäiliöön jakelua varten.
Tisletuote, dieselpolttoaine mukaan lukien, olivat melko vakaita tuotteita, joiden säilyvyysaika mitattiin useiden kuukausien alueella.

Tislausprosessin jälkeen jäljelle jäänyt öljy, noin 50 % raakaöljytynnyristä, josta aloitamme, on erittäin raskaita öljyjä. joita käytetään suurissa laivoissa ja voimalaitoksissa
sekä muissa teollisissa sovelluksissa, esim. tuotteiden, kuten muovin, valmistus, lääkkeet, nailon, asfaltti jne.

Jalostusprosessi on dramaattisesti erilainen nykyään. Näiden kevyiden tisleiden tuotteiden kysyntä on kasvanut nopeasti, ja pakottaa jalostajat etsimään uusia tapoja saada lisää niistä raakaöljystä.
Katalyyttinen tai kemiallinen krakkaus antaa nyt jalostajalle mahdollisuuden tehdä enemmän arvokasta kevyempiä tisleitä jokaisesta raakaöljytynnyristä, jättäen vain noin 16 % jäännöksestä raskaaksi polttoöljyksi.

Ympäristöhuolet ovat johtaneet esimerkiksi dieselin lisäkäsittelyyn alentaa rikkipitoisuutta. Tämä lisää myös nykyisten polttoaineiden epävakautta.
Näillä uusilla menetelmillä jalostettu dieselpolttoaine on paljon vähemmän vakaa kuin yksinkertaisella tislauksella.
Tämä johtaa nopeampaan huononemiseen kiinteiden aineiden muodossa, jotka saostuvat valmistukseen lietettä.
Tärkeimmät polttoaineen komponentit, kuten parafiinit ja asfalteenit, alkavat hapettua ja uudelleenpolymeroitua,
mikä johtaa tummaan väritykseen, tukkeutuviin suodattimiin ja säiliölietteeseen, jota yleisesti kutsutaan “leväksi”. Todellisuudessa tämä tavara on itse asiassa vahaa ja asfalttia!!!

Levää ollessa, polttoaineessa se ei pala nopeasti, mikä heikentää moottorin hyötysuhdetta.
Kun pakoventtiili avautuu, vielä kytevistä polttoaineklustereista muodostuu savua ja nokea, mikä jättää hiiltä eli karstaa kerääntymään moottoriin.

Levästä muodostuva “liete” laskeutuu säiliön pohjalle, joka pääsee sieltä kiertoon.

Niin kutsuttujen “levien” syy on yksinkertaisesti seuraus polttoaineen ikääntymisestä. Optimaalisissa olosuhteissa mikrobien määrä kaksinkertaistuu 20 minuutissa.
Seuraavan 20 minuutin jälkeen niitä on 4, sitten 8, 16, 32, 64 … 10 tunnin kuluttua mikro-organismeja on jo yli MILJARDI.
Jotku bakteerit lisääntyvät pakkasella, osa nollan tienoilla ja osa helteessä. Bakteerikantoja on loputtomasti.
Nopea lisääntyminen selittää ns. biomassan suunnattoman muodostumisen.

Ikääntymistä voi esiintyä niinkin nopeasti kuin 60-90 päivän kuluessa, mahdollisesti jopa nopeammin.

Leväriskiä pahentavat seuraavat tekijät:
-Vajaana pidettävä tankit (tankkiin pääsee kondensoitumaan kostetutta)
-Autot joilla ajetaan vähän

 

 

 

Saastuneen polttoaineen käyttäminen aiheuttaa:

1. Säiliölietettä, joka on poistettava manuaalisesti ja tämän lisäksi liuotettava kemikaaleilla

2. Tukkeutuneet suodattimet, jotka on vaihdettava (ja hävitettävä)

3. Epätäydellinen palaminen;

-Hukkaan menevä polttoaineen teho (BTU)
-Savuttava moottori (tukkii DPF:t, EGR:t yms.)
-Karstoittuva moottorin polttoainejärjestelmä;

4. Moottorin tärkeimpien (lue kalliiden) osien käyttöiän lyhentäminen
(tankkipumppu, korkeapainepumppu, suuttimet, määränsäädin…)

5. Likainen moottoriöljy

6. Huono moottorin suorituskyky

 

 

Ratkaisuja dieselpolttoaineen laadun palauttamiseen

Perinteiset tekniikat, joita käytetään moottoreiden suojaamiseen huonolaatuiselta polttoaineelta, sisältävät suodatuksen hiukkasia esim. lika ja liete, vesipitoisuuden erottaminen ja biosidien käyttö mikrobitoiminnan hillitsemiseksi, mikä voi edistää kiinteiden aineiden nopeampaa muodostumista. Tämän suojan tarjoava laitteisto on tietysti edelleen tarpeen. Monet käyttäjät näkevät kuitenkin suodatinelementtien paljon lyhyemmän käyttöiän, mikä johtaa useampaan suodattimen vaihtoon. Tämä johtuu parafiineista ja asfalteeneista (ja muista polttoaineista komponentit), jotka on uudelleenpolymeroitu tai agglomeroitu kiinteiden aineiden muodostamiseksi. Tämä tapahtuu myös ilman mikrobien esiintyminen, joten biosidit eivät voi estää tätä ongelmaa.

Eli käytännössä:

-Lisäaineiden käyttö, joka poistaa ongelmaa
-Tankin pitäminen täynnä (estää kostettua)
-Dieselsuodattimen vaihto mahdollisimman usein (varsinkin jos ajetaan autolla vähän)

 

 

Muuta asiaan liityvää

Huomioithan, että:

-Uusiutuva Diesel on KIRKASTA
-Fossiilinen Diesel on tummaa

Tummasävyinen, kirkas Diesel ei tarkoita suoraan levää.
Samea näyte voi olla levällä saastunutta -> tukittava tarkemmin

Kuvaesimerkki, uusiutuva / perinteinen Diesel / polttoöljy