ilmastointijärjestelmän huuhtelu

Ilmastointijärjestelmän huuhtelua tarvitaan pääsääntöisesti seuraavissa tapauksessa:

1. Normaali uuden kompressorin uusinta (takuuehto)
-Uuden ilmastoinnin kompressorin takuuehdoissa vaaditaan AINA järjestelmän huuhtelu!
-Muutoin uudelle kompressorille EI myönnetä mitään takuuta! (vaikka silminnähden järjestelmässä ei näy likaa)

2. Kompressorin uusinta mekaanisen vaurion yhteydessä
-Mikäli ilmastoinnin kompressori on hajonnut mekaanisesti ja “sylkäisee” metallia järjestelmään, järjestelmä on huuhdeltava.

3. Hybridi / sähkö-auton ilmastoinnin kompressorin uusinta
-Eristysvastusvuoto johtuu yleensä ilmastoinnissa olevista epäpuhtauksista
-Huuhtelematta uusi kompressori on SUURESSA VAARASSA vahingoittua
-Muutoin uudelle kompressorille EI myönnetä mitään takuuta! (vaikka silminnähden järjestelmässä ei näy likaa)

 

TEHTÄVÄT TOIMENPITEET KOMPRESSORIN UUSINNAN LISÄKSI:

1. Selvitettävä ko. ilmastoinnin rakenne ja toimintaperiaate ja purettava tai ohjelmoitava tarvittavat asiat:
-Aikaa vaiheessa menee 1-4h riippuen rakenteesta yms
-Kuristinventiilit, sähköventtiilit yms.
-Perinteisen auton kuristinventtiili on purettava irti, että järjestelmän huuhtelu onnistuu
-Esim. Hybirdiautoissa on mentävä valmistajakohtaisella testerillä auton ohjaukseen ja pakotettava venttiilit auki huuhtelua varten

2. Kytkettävä huuhtelulaite kompressorin tilalle
-Arvioitu kesto 15min – X min (riipuen miten ahtaassa paikassa kompressori on)

3. Järjestelmän huuhtelu
-30-60min riippuen järjestelmän likaisuudesta

4. Järjestelmän kuivaus typpikaasulla
-Riippuen tilavuudesta 15-30min

5. UUSITTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT OSAT (kompressorin lisäksi):
-Kuivain (aika riippuu autosta mallista ja kuivaimen sijainnista)
-Kuristinliitoksen o-renkaat (jos purerttu)
-Kompressorin putkien o-renkaat

6. Suositukset (ennakoivaa lisähuoltoa)
-Suosituksena miettiä etukennon uusinta jos kuivain etukennossa
-Suosituksena miettiä etukennon uusintaa jos auto yli 5 vuotta vanha. Etukennon elinikä suomessa keskimäärin 5-10 vuotta.