ilmastointijärjestelmän huuhtelu

Ilmastointijärjestelmän huuhtelua tarvitaan pääsääntöisesti seuraavissa tapauksessa:

1. Normaali uuden kompressorin uusinta (takuuehto)
-Uuden ilmastoinnin kompressorin takuuehdoissa vaaditaan AINA järjestelmän huuhtelu!
-Muutoin uudelle kompressorille EI myönnetä mitään takuuta! (vaikka silminnähden järjestelmässä ei näy likaa)

2. Kompressorin uusinta mekaanisen vaurion yhteydessä
-Mikäli ilmastoinnin kompressori on hajonnut mekaanisesti ja “sylkäisee” metallia järjestelmään, järjestelmä on huuhdeltava.

3. Hybridi / sähkö-auton ilmastoinnin kompressorin uusinta
-Eristysvastusvuoto johtuu yleensä ilmastoinnissa olevista epäpuhtauksista
-Huuhtelematta uusi kompressori on SUURESSA VAARASSA vahingoittua
-Muutoin uudelle kompressorille EI myönnetä mitään takuuta! (vaikka silminnähden järjestelmässä ei näy likaa)

 

TEHTÄVÄT TOIMENPITEET KOMPRESSORIN UUSINNAN LISÄKSI:

1. Selvitettävä ko. ilmastoinnin rakenne ja toimintaperiaate ja purettava tai ohjelmoitava tarvittavat asiat:
-Aikaa vaiheessa menee normaalisti  2-12 h riippuen rakenteesta yms
-Kuristinventiilit, sähköventtiilit yms.
-Perinteisen auton kuristinventtiili on purettava irti, että järjestelmän huuhtelu onnistuu
-Esim. Hybirdiautoissa on mentävä valmistajakohtaisella testerillä auton ohjaukseen ja pakotettava venttiilit auki huuhtelua varten

2. Kytkettävä huuhtelulaite jokaisen huuhdeltava kohteen tilalle
-Arvioitu kesto 1 h->  /letku
-Letku kompressori – etukenno
-Etukenno-sisäkenno

3. Pestävien osien kuivaus typpikaasulla
-Arvioitu kesto 1 h->  /letku

4. UUSITTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT OSAT (kompressorin lisäksi):
-Kuivain (aika riippuu autosta mallista ja kuivaimen sijainnista)
-Etukenno  (aika riippuu autosta mallista ja kuivaimen sijainnista)
-Kuristinliitoksen o-renkaat (jos purerttu)
-Kompressorin putkien o-renkaat

 

 

OPERAATIO ON KÄYTÄNNÖSSÄ TÄYSIN AUTOKOHTAINEN!

OPERAATIO VOI MENNÄ PÄIVÄSSÄ, TAI VOI VIEDÄ USEAMMAN PÄIVÄN!
-Varmistettava missä liitokset, mitä pitää purkaa, saako liitoksia irti jne.

KUSTANNUSARVIO KOKO HOMMALLE ON KARKEASTI 1000 – 3000 € + OSAT