Hybridi-autoissa ilmastoinnin huoltaminen ei ole enää yksinkertaista!

Lue ensin: ILMASTOINNIN HUOLTOLINKKI

 

SÄHKÖ- JA HYBIRIDI- AUTOISSA ILMASTOINTI VAIKUTTAA LATAUSAIKAAN!

-Autot joissa on akuston jäähdytys, ilmastoinnilla lasketaan akun lämpötilaa. Jos lämpötila nousee, lataus jopa lopetetaan.
-Auton latausajat pitenee -> voi tulla vikadiagnoosi jopa vialliseen akustoon
-Suosittelemme huoltaa ilmastoinnin JOKA HUOLLOSSA, kuitenkin vähintään kerran vuodessa

VÄÄRIN TEHTYNÄ ILMASTOINNIN HUOLTO TEKEE AUTOSTA VAARALLISEN!

Hybirdi ja sähkö-autojen ilmastoinnin huolloissa on noudatettava ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA ja HUOLELLISUUTTA!

Ilmastointiaine itsessään (R134a TAI R1234yf) on samaa vanhemmassa kalustossa ja Hybridi/sähkö-autoissa.

Vanhemman kaluston KYLMÄAINEEN ÖLJY / VUODONETSINTÄAINE on Hybridi/sähkö-teknologialle erittäin vaaralista!

Jos hybridi/sähköauton ilmastointijärjestelmään pääsee perinteisen auton kylmäaine-öljyä, se TUHOAA Hybirdi/sähköauton ilmastoinnin kompressorin!

Hybridi/sähköauton ilmastoinnin kompressorin läpi (myös 400v HV High-Voltage sähkökäämin läpi) kulkee kylmäaine ja kylmäaineöljy.

Väärä kemikaali IMEYTYY kompressorin käämitykseen aiheuttaen jopa hengenvaarallisen vuotovirran ! ! !

-> liiallinen vuotovirta aiheuttaa vikavalon syttymisen! -> auton voi ajaa korjaamolle.
-> liian suuri vuotovirta ESTÄÄ auton HV jännitteen kytkeytymisen -> autosta tulee käyttäjälle vaarallinen / “kuolee” kokonaan -> virtoja ei saa kytkettyä päälle!

Pieni määrä väärää öljyä EI aiheuta ongelmaa heti -> vuotovirta voi tulla eristeen hävitessä esim. kuukausien aikana.

Miten estää ongelmat?

Hybridi- ja sähköautojen kanssa ei saa tehdä yhtään virhettä!

-Jos käytössä on vain yksi laite, laitteen sisälle on voinut jäädä vanhaa öljyä!
-Jos käytössä on vain yksi laite, laitteesta voi epähuomiossa valita väärän öljyn! -Vain yksi napin painallus!

 


ME KÄYTÄMME HYBRIDI JA SÄHKÖ -AUTOJEN KANSSA AINA KAHTA FYYSISESTI ERI LAITETTA:

-Vanhoilla laitteilla autosta otetaan talteen kylmäaine. Vaikka järjestelmässä olisi ennestään “väärää öljyä” se ei haittaa -> ei pääse kiertoon enää uudestaan!
-Vanhoilla laitteilla autoon tehdään huoltotoimenpiteen vaatima alipaine. Alipaineessa autosta tihkuu aina jonkin verran öljyä laitteeseen.

Vain ja ainoastaan Hybridi/sähkö-autojen täyttö varten hankitulla laitteella tehdään kylmäaineen täyttö
-Samoin Hybridin/sähköauton vaatima erikoisöljy lisätään täytön jälkeen kosteustiiviistä puristimesta.

Näin autoon ei voi laitteen tai inhimillisen virheen vuoksi päästä väärää kylmäaine-öljyä!

 

 

Miten toimia, jos ilmastoinnin kompressorin vuotovirta on liian suuri?

On toimittava aina valmistajan ohjeen mukaan:

Uusittava AINA vähintään:
-kompressori
-kuivain
-kuristinventiili

Autonvalmistajasta riippuen:
-Järjestelmä huuhdellaan ja/tai:
-Kaikki liitokset avataan ja puhdistetaan tai
-Koko järjestelmä uusitaan kokonaan

Virheen korjaaminen maksaa tuhansia, jopa useita tuhansia €uroja!