takuu

Takuu- ja toimitusehdot 1.1.2022 Alkaen

 

HV = HYBIRDI JA SÄHKÖAUTOT, JOISSA KORKEAJÄNNITTEITÄ (HV = High Voltage)

 • HV (High-Voltage) eli korkeajännite-ajoneuvoissa ON OLTAVA AINA PALOVAKUUTUS VOIMASSA -> ASIAKKAAN VASTUULLA!
 • Akustopalo on aina niin voimakas, että akustopalon syttyessä se tuhoaa aina ajoneuvon kokonaan -> akustopaloa ei saa sammumaan.
 • HV (High-Voltage) eli korkeajännitteen katkaisun jälkeen on AINA olemassa riski, että auto ei ole kunnossa virtojen kytkemiseen ennen jatkokorjauksia.
 • LUIGINPAJA.FI ei ole vastuussa autosta löytyvistä uusista vioista, ongelmista tai piilevistä vioista.
 • Ensimmäinen toimenpide auton virrattomaksi kytkennässä on vikakoodien luku. Jos auton järjestelmät ei tunnistä jännitevuotoja, niitä ei voi purkamatta havaita!
 • HV (High-Voltage) eli korkeajännitteen katkaisun jälkeen seuraava toimenpide on AINA jännitteettömyyden mittaus ja akun jälkeisen piirin vuotovirtamittaus
 • LUIGINPAJA.FI ei ole missään vastuussa siitä, jos korkeajännitteisessä autossa on vuotovirta -> liian suuri vuotovirta estää auton kytkemisen takaisin jännitteekselliseksi.
 • Vuotovirrat on mitattava vähintään kaikista komponenteistä joihin kosketaan korjauksen aikana
 • Vuotovirtojen mittaukseen ei ole ohjeaikaa, ne tehdään tuntitöinä 
 • Mikäli autosta löytyy lopputarkastuksessa sähkövika (komponentti, johto, liitos, tms.) autoa ei voi luovuttaa asiakkaalle/kytkeä virralliseksi ennen ko. vian korjaamista.
 • LAKI KIELTÄÄ LUOVUTTAMASTA EI-SÄHKÖTURVALLISTA LAITETTA ! ! ! EMME VOI KYTKEÄ VIRTOJA VIALLISEEN AUTOON ! ! !
 • HV (High-Voltage) eli korkeajänniteakuston jännitettä ei voi mitata. On olemassa aina riski,että ko.akusto tyhjenee jos auto on viallinen ja seisoo/seissyt pitkiä aikoja. LUIGINPAJA.FI ei ole vastuussa akkujen tyhjentymisestä / siitä johtuvasta lataus/akkujen uusinta ongelmasta.
 • Kun aluperin tilatut työt on tehty ja autosta löytyy jokin uusi vika / ongelma, asiakas on vastuussa avoimesta myyntisaatavasta täysimääräisesti kun alunperin tilatut työt on ilmotettu valmiiksi. Myyntisaatava erääntyy ilmoituspäivästä ja on perintäkelpoinen.

 

 

Yleistä

 • Työn tilaaja vastaa, että auto, auton ohjelmisto,  auton tarvikkeet (esim. rengassarja) ja auton lisävarusteet ovat alkuperäiskuntoisia, autoon soveltuvia. Hinta-arviot / korjauksen takuut/vastuut perustuvat siihen että auto on alkuperäiskuntoinen (ei aftersales / jälkiasennettuja osia)ja korjaus/asennusohjeet soveltuvat autoon suoraan. Työn tilaajan on informoitava ennakkoon, mikäli auto poikkeaa alkuperäisestä (esim. virilastu, lisävarusteet tms.). Muuten muutoksesta aiheutuvat lisäkulut jäävät tilaajan maksettavaksi.
 • LUIGINPAJA.FI ei ole vastuussa lisävaruste-ongelmista (aftersales / jälkiasennettut osat). Autojen korjausohjeet ovat tehdasasennustuotteisiin. Kaikkiin jälkiasennustuotteisiin on työn tilaajalla oltava käyttö ja asennusohjeet. Monesti nämä ongelmat alkavat muiden komponenttien vaihdon yhteydessä / virtakatkossa tms.
 • Auton käyttäjän on huolehdittava auton tarkistuksista ohjekirjan mukaisesti. Esim. viikoittain/tankkauksien yhteydessä nesteiden tarkistukset, rengaspaineiden tarkistukset ja muut vastaavata maalaisjärjellä tehtävä tarkistukset auton toimintaan ja käyttöön liittyen. Mikäli tarkistuksia ei suoriteta ajallaan ja asianmukaisesti, auton käyttäjä vastaa kaikista jatkovahingoista. Esim. konepellin avaamienen ja sulkeminen on tehtävä viikoittain, eli varmistettava viikoittain, että konepelti on kunnollisesti suljettu.
 • Tilaajan on tiedettävä lisävarusteiden (aftersales / jälkiasennettujen osien) sijanti ja kytkentäpaikat autossa. Komponenttien etsiminen tapahtuu muuten tuntitöinä.
 • Työn tilaaja vastaa kaikista kustannuksista. Voimme laskuttaa vakuutusyhtiötä, takuun maksavia osapuolia yms. sovitusti. Kulurakenteen ollessa epäselvä, tilaajan tehtävä on selvittää ongelmat / reklamoida laskuista yms. Selvittelyaika max 7vrk. LUIGINPAJA.FI:llä on oikeus olla luovuttamatta maksamatonta ajoneuvoa. 
 • LUIGINPAJA.FI  kieltäytyy asentamasta laittomia tai välittömästi hengenvaarallisia osia autoon (esim. renkaat joista näkyy kudokset)
 • Asiakkaan velvollisuus on olla tavoitettavissa ilmoitetuilla tai sovituillla yhteydenottokanavilla (SMS, Whatsapp, Sähköposti tai puhelin). Mikäli asiakas ei reagoi ilmoitettuun jatko-korjaustarpeeseen / soittopyyntöön viimeistään 12h kuluessa, korjaamon on toimittava itsenäisesti hyvän tavan mukaisesti: korjaus keskeytetään (jos voi keskeyttää / ajoneuvon saa pyörilleen) tai ajoneuvo saatetaan vähintään katsastus / ajokuntoon (jos edessä on esim. katsastus / autoa ei voi koota ilman ko. uutta osaa) -> työnjohtajan on tehtävä päätös korjaamon toimivuuden eduksi mikäli asiakasta ei tavoiteta.
 • Moottorioptimointi, lastutus ja kaikenlainen muukin virittäminen (esim. vapaavirtaussuodin) poistavat kaiken takuun välittömästi. Kaikki takuu poistuu autosta, moottorista, voimansiirtolinjastosta yms. Myös tämän jälkeen asennettavista osissa kuten esim. jakopää,  turbo, kytkin, vetonivelet yms. takuu ei ole voimassa.
 • Työn tilaaja valtuuttaa korjaamon, että korjaamo voi tarkistaa ajoneuvon vakuutustietoja vakuutushtiöiden kannoista (tarvittaessa tilaaja pyytää luvan vakuutuksen ottajalta).
 • Hinta-arviot, tarjoukset, takuut ja virhevastuut perustuvat siihen, että autoon on annettu alunperin oikeat tiedot ja auto on alkuperäiskunnossa sekä huollettu säännöllisesti. (Osat aukeavat /irotavat kuten ne on korjausohjeessa kerrottu). Jos jokin pultti, mutteri, ruuvi liitin tms. ei aukea (on hapettunut, hapertunut, ruostunut, likaantunut tms.) ko.osan hajoaminen / lisäaika korjaukseen ei ole takuun/työvirheen vastuulla. Mikäli ko. korjaus/lisätyö ylitää hinta-arvion yli 15% kuten Aune-ehdoissa on, korjaamon on ilmoitettava hinta-arvion muutoksesta.
 • Ohjeajat perustuvat uuden auton korjaamiseen. Ohjeajat ovat suunta-antavia ja niissä on myös virheitä suuntaan ja toiseen. LUIGINPAJA.FI ei vastaa virheellisistä ohjeajoista -> Mikäli ko. korjaus/lisätyö ylitää hinta-arvion yli 15% kuten Aune-ehdoissa on, korjaamon on ilmoitettava hinta-arvion muutoksesta.
 • Hinta-arvio virheet ja muuta vastaavat väärinymmärrykset hyvitetään aina ensisijaisesti lahjakorttina korjaamollemme
 • Hyvitykset voidaan maksaa POIKKEUKSELLISESTI suoralla tilisiirolla, kuitteja vastaan.
 • LUIGINPAJA.FI:llä on oikeus käyttää alihankkijoita täyttämään velvollsisuudet asiakasta kohtaan.
 • LUIGINPAJA.FI voi vaihtaa asiakkaan pyynnöstä osan ilman vianetsintää / diagnoositta. LUIGINPAJA.FI ei vastaa muiden korjaamojen tms. paikkojen tekemistä diagnooseista. Jos asiakas pyytää esim. vasemman pyörän laakerin vaihdon ja vaihdon jälkeen autossa on jokin ääni (jota ei ole kerrottu korjaamolle asiakkaan allekirjoittamassa työmääräimessä) ja joka kuuluu edelleen tai auto ei ole jostain muusta osasta katsastuskuntoinen, emme vastaa siitä. Asiakas on em. tapauksessa pyytänyt vaihtamaan vain pyöränlaakerin, ei korjaamaan tiettyä ääntä /saattamaan autoa katsastukuntoon. LUIGINPAJA.FI:n tekemän vianetsinnän  / diagnoosin jälkeen vastaamme että ko. vika /oire on sovitusti korjattu.
 • LUIGINPAJA.FI ei ole vastuussa toisen korjaamon tekemästä diagnoosista. Vastuu diagnoosista on diagnoosin tekijällä. Jos esim. joku on tutkinut, että  vika on EGR-venttiilissä ja auto ei tule kuntoon ko. venttiiliä vaihtamalla olemme tehneet pyydetyn työn, emme tutkineet mikä ko. vian aiheuttaa.
 • LUIGINPAJA.FI suorittama vikadiganoosi on pätevä korjausohje vain jos korjaus suoritetaan LUIGINPAJA.FI -korjaamolla. Diagnoosi on aina alustava tapa aloittaa korjaus.
 • Tarjoukset (Autojerry, rengashinnasto, mainokset yms.) ja hinnoittelut perustuvat taulukkoihin, ohjeaikatiedostoihin ja ennakkohintoihin. On tapauksia, jolloin tarjous, ohjeaika ja/tai hinnastot eivät pidä paikkaansa ja loppusumma ylittää 15% annetusta tarjouksesta/arviosta -> näissä tapauksissa korjaamon on  ilmoitettava työn ollessa kesken poikkeamasta mahdollisimman pian asiakkalle. Samoin ajoneuvon maksimikoon ylittäessä yhdenkin seuraavasta mitoista, voi nostaa korjaukustannuksia (ns. lattiapaikka korjaaminen) tai estää korjaamisen (auto ei mahdu peruspaikalle)
  • Maksimipituus 4,5m
  • Maksimikorkeus 2,8m -> HUOM! Peräylitys / antennit yms. voivat vaikuttaa korkeuteen mikä lukee rekisteriotteessa!
  • Maksimi omapaino 2500kg
  • Maksimi akseliväli 3700mm
  • Maksimi akseliväli nelipyöräsuuntauksessa 3500mm
 • Noudatamme autoalan neuvottelukunnan (AUNE) laatimia moottoriajoneuvon korjausehtoja.
 • Auton tullessa korjaamokäynnille on aina mahdollista, että auton akku tms. johto irroitetaan, akku tyhjenee ja tämä aiheuttaa virtakatkoksen. Asiakkaan vastuulla on saattaa aina joka korjaamokäynnille kaikki lisävarusteet (esim. taksimittari, piirturi, alkometri yms.) sellaiseen tilaan, että ne kestävät virtakatkon. Asiakkaan vastuulla on säilyttää radio, navigaatio yms. laitteiden koodit tallessa. LUIGINPAJA.FI ei varmista erikseen asiakkaalta auton akun poiskytkennässä tai muussa virtakatakossa koodien tallessaoloa. Mikäli koodi joudutaan selvittämään maahantuojalta, laitevalmistajalta tms. veloitamme koodin selvittämisestä 50 e alv 0% sekä maahantuojan / laitevalmistajan veloittaman hinnan koodista. Samoin koodin syöttäminen / ohjeiden selvittäminen veloitetaan käytetyn ajan / ohjeiden hankkmisesta tulleiden kulujen perusteella. Noudatamme aina Autodatan ohjeita akun irroituksessa, mallikohtaisesti. LUIGINPAJA.FI ei vastaa, jos auton joku komponentti lopettaa toimintansa virtakatkon jälkeen, tämä riski on aina olemassa elektronisissa laitteissa.
 • Ajoneuvon tulee kestää sille tarkoitetut toimenpiteet ja komponenttien irroitukset. Jos esim. ilmansuodattimen korjausohjessa ilmamassamittari irroitetaan ja se ei toimi takaisinasennuksen jälkeen, vanha ilmamassamittari ei ole enää kestänyt irroittamista. Kyseessä on piilevä vika, joka tulee vastaan kun siihen ollaan koskemassa.
 • Komponenttien pesu, herkistäminen tms. puhdistamisoperaatio ei anna käytetylleä, vanhalle osalle takuuta. Jos esim. EGR-Venttiili ei toimi pesun jälkeen, se on uusittava.
 • Mikä tahansa komponentti voi hajota “koska vaan”. Jos hajoaminen sattuu auton ollessa korjaamolla, on ymmärrettävää, että asiakkalla on epäilys siitä, että jokin toimenpide korjaamolla on aiheuttanut ko. ongelma. LUGINPAJA.FI:llä on oltava AUNE ehtojen mukaisesti oikeus tutkia ja varmistaa ko. virhe. Jos LUIGINPAJA.FI toteaa, että ko. komponentti ei ole hajonnut mistään väärästä toiminnasta vaan kyse on huonosta ajoituksesta. Epäselvissä tapauksissa suosittelemme asiakkaan ottavan yhteyttä merkkiliikkeseen. Merkkiliike antaa asiasta kyllä puolueettoman lausunnon, mitä on tapahtunut. Mikäli komponentti on hajonnut vanhuuttaan, kaikista kuluista vastaa asiakas. Jos merkkiliike toteaa, että vika aihetuu LUIGINPAJA.FI toiminnasta, maksamme vianetsinnän kulut ja korjaamme vian.
 • LUIGINPAJA.FI ei vastaa missään tapauksissa autojen mekaanisesta hajoamisesta tms. koeajojen aikana. Ajoneuvon tulee kestää koeajotilanteet (jotka ovat äärimmäisiä). Ajoneuvoissa tulee olla varkaus, palo, ilkivalta, hinaus yms. vakuutukset voimassa. Myös ulkopuolinen aiheuttaja voi rikkoa auton (kivi, nasta tai vastaava).
 • Myönnämme tehdylle työlle ja varaosille AUNE korjausehtojen mukaisen 6 kk:n / 15 tkm:n takuun, huoimioithan seuraavat:
  Koko nettisivun sisältö: https://luiginpaja.fi/takuu/
  Kts. alempaa  kohta:    Takuu ei kata / takuun tai virhevastuun piiriin ei kuulu
  Kts. alempaa  kohta:    Takuu / virhevastuu ei korvaa vikoja, jotka ovat syntyneet tai joiden syntymistä on edesauttanut:
  Kts. alempaa  kohta:    OMAT OSAT
 • Takuun edellytys on toimiva matkamittari. Takuuanoumuksiin tarvitaan aina kilometrimäärä alkuperäisestä korjauksesta ja takuukorjauksesta. Kilometrien puuttuminen voi evätä takuun kokonaan. 
 • Auton ylläpidon/huollon/korjausten/määräaikaishuoltojen tai asianmukaisen käytön laiminlyöminen johtaa takuiden raukeamiseen -> ko. vika ei välttämättä ole huollettava kohta, mutta sen voi löytää ajoissa huollossa, jolloin aika/ajomäärä ei ehdi täyttymään.
 • Auton maalipinnan tulee kestää normaali korjaamotoiminta:
  -Suojaaminen (nojaussuojat, teippaaminen yms.). 
  -Puhdistaminen (rasvanpoistoaine)
 • Autosta etsitään huollon ja korjauksien aikana dokumentteja edellisistä huolloista / korjauksista. Työntekijöillämme on mahdollisesti samalla löytyneistä muista autoon kuulumattomista dokumenteista täysi vaitiolovelvollisuus.
 • Jakohihnan vaihdon takuu edellyttää sen säännöllistä tarkastamista ja kireyden säätämistä tarvittaessa.
 • Jakopää tulee tarkastaa vähintään 30 tkm:n tai  vuoden välein. (huollossa: äänet, öljyvuodot jne.)
 • Auton aiheuttamat seurannaisvahingot (vuotaminen, ruostuminen, palaminen, väärät kylmäaineet tms.) ovat auton omistajan korvausvastuulla.
 • Öljyvuodot pestään aina asiakkaan / ajoneuvon omalla vastulla. Lue lisää
 • Myöntämämme takuut eivät siirry auton vaihtaessa omistajaa uudelle omistajalle, vaan raukeavat.
 • Mikäli takuunalaisen osan hajoamisen syy on korjaamon epäilyksestä jokin muu kuin takuunalainen osa, esim. ulkopuolinen vaurio tms. korjaamo veloittaa korjauksen aina auton luovutuksen yhteydessä ja asiakkaan pyynnöstä tekee takuuanomuksen. Mikäli takuu ottaa kantaa, LUIGINPAJA.FI hyvittää summaa takautuvasti.
 • Takuiden raukeaminen ei poista virhevastuuta, joka on aina tapauskohtainen.
 • LUIGINPAJA.FI virhevastuu rajoittuu siihen arvoon, millä LUIGINPAJA.FI olisi itse saanut ko. virheen oikaistua.
 • Virhevastuut korjataan aina ensisijaisesti LUIGINPAJA.FI toimitiloissa ja poikkeustapauksissa voimme neuvotella korvauksesta mutta näistä on poikkeuksetta toimitettava kuitti.
 • Kun aluperin tilatut työt on tehty ja autosta löytyy jokin uusi vika / ongelma, asiakas on vastuussa avoimesta myyntisaatavasta täysimääräisesti kun alunperin tilatut työt on ilmotettu valmiiksi. Myyntisaatava erääntyy ilmoituspäivästä ja on perintäkelpoinen.
        -Esim. Hybirdi autoon uusitaan ilmastoinnin kompressori (kustannus 2500 €) ja autossa on vuotovirta, joka estää auton HV (High-Voltage) eli korkeajännitteen kytkemisen.
        -Esim. auto hinataan korjaamolle sen vuoksi että se ei käynnisty. Auto saadaan käyntiin (kustannus 2000 €), mutta tulee muuta korjattavaa eteen: käyntivamma tms. ongelma.
 • Mikäli auto tarjoaa selvää vikakoodia johonkin komponenttiin (esim. ABS-anturi tms. komponentti jota ei voi avata tms.) on halvempaa ja järkevämpää vaihta ko.komponentti ensin, kuin käyttää pahimmillaan satoja euroja vianetsintään. Toimintatapamme on vaihtaa ko. vikakoodin vaihtama osa ensin. Mikäli vika / oireet palaavat, on jatkettava maksullista vianetsintää, mikä ei kuulu takuuseen vaan on jatkokorjaus.
 • Tilaamme, asennamme ja takaamme vain niitä tuotteita, joita saamme  oman hankintakanavamme kautta, muut välittämämme tuotteet (esim. merkkiliikeosat, ovat merkkiliikeen varaosatakuiden varassa)
 • LUIGINPAJA.FI Ei ole vastuussa auton ohjausyksiköistä / ohjausyksikköjen toimivuudesta, sen jälkeen kun ne ovat virrattomia korjauksen ajan. Vanha yksikkö ei välttämättä herää enää auton uudelleen virroittamisen jälkeen (esim: oviohjainlaitteet, moottori/vaiheiston ohjausyksiköt, keskuselektroniikka, ABS /ESP jne.). Usein ainoa korjausvaihtoehto on uusia ko. yksikkö + suorittaa mahdolliset koodaukset.
 • Asennettaessa autoon osia / ohjelmistoja, jotka eivät ole tieliikennelain / valmistajan mukaisia, tehdään ne vain ja ainoastaan asiakkaan pyynnöstä. Emme tiedä asiakkaan auton käyttötarkoitusta. Kaikki muutokset ovat sallittuja esim. ratakäytössä, kun auto ei ole tieliikenteessä. Esim: lisävalot, alustamuutokset, moottorioptimoinnit yms. muutokset tehdään työn tilaajaan pyynnöstä ja asiakkalle on kerrottu:  “Autoa EI saa käyttää tieliikennekäytössä -> auto ei ole valmistajan / tieliikennelakien /  Traficom:in edellyttämässä kunnossa*** LUIGINPAJA.FI ei ole vastuussa asiasta, vaan on tomittanut asiakkaan tilaaman työn. Samoin moottorinohjausyksikön päivittäminen “jyrää” lastun, eli jos auton ohjelmistoja päivitetään (merkkiliikekäynnit) asiasta ON MAINITTAVA autoa jätettäessä huoltoon.”
 • Vanhoja (käytettyjä /vaihdettuja) osia ei säilytetä, ellei asiakas erikseen sitä pyydä työtä tilatessa. Vanhat osat menevät viimeistään auton luovutupäivänä roskiin -> vanhojen osien kaivaminen on mahdoton tehtävä.
 • Vanhoja (käytettyjä /vaihdettuja) osia ei jälkeenpäin ole mahdollista vaatia / saada näytille.
 • OMAT OSAT: Tuotteiden tullessa mistään muusta paikasta kuin tavanomaisista hankintakanavistamme on kyseessä asiakkaan oma osa. Esim. merkkiliikeosa. Välitystapauksissa: välitämme tuotteen asiakkaan pyynnöstä = asiakkaan oma osa jos asiakas ei itse pysty ko. osaa tilaamaan tänne. esim. käytetty osa/osa ulkomailta tms. Asiakkaan tuodessa itse omia osia tai välitystapauksissa emme ole tuotteen myyjä tai millään tavoin vastuussa tuotteesta tai sen aiheuttamista vahingoista
  • Asiakkaan tuodessa itse omia osia tai meidän välittäessä asiakkalle omia osia sovimme seuraavasti:
   • Osatoimittajan on tultava tarkistamaan sopivuus ennen osan asentamista autoon. Muutoin korjaamo asentaa osan osatoimittajan vastuulla.
   • Osan mukana on tultava kaikki tarvittavat osat (esim. jenkkiautojen starttien “shimmilevyt” jos niitä tarvii ko. startin kanssa käyttää.)
   • Tehty työ on täysin takuuton ja virhevastuuton.
   • Osan tilauttaja (asiakas) hakee itse korvauksen kertyneistä kuluista osatoimittajalta.
   • ​Emme vastaa millään tavoin tuotteiden sopivuudesta/sopimattomuudesta, takuusta, tuotteiden vastuista tai mistään niistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kuluista. Tuotteen sopivuutta ei varmisteta korjaamon puolesta asennushetkellä vaan osatoimittaja on siitä täysin vastuussa.
   • Korjaamo ei vastaa työvirheestä vaan asentaa asiakkaan pyytämänä ko. osan/osat autoon, vaikka ne eivät siihen sopisikaan.
   • Asiakas on velvollinen kustantamaan rikkoontuneen osan vaihtotyön ja siitä aiheutuneet kulut sekä mahdolliset jatkovahingot itse.
   • Asennustyöt tehdään tuntihinnaston mukaan tuntitöinä. Osat jotka eivät sovi asennusohjeen tms. hyvän tavan mukaisesti “suoraan” paikalle, jätetään asentamatta ja työ keskeytetään.
   • Ylimääräisestä työstä ja siitä aiheutuneesta kulusta (esim. auton ylimääräinen kasaaminen/purkaminen/ulos siirtäminen) vastaa osan tilauttaja (asiakas)
 • Renkaiden kausivaihtoon ja uusien renkaiden uusimiseen sisältyy aina vain renkaiden fyysinen vaihtotyö. Mahdolliset rengasvalvontajärjestelmän nollaukset, koodaukset tms. tehdään vain ja ainoastaan asiakkaan pyynnöstä sekä veloitetaan asiakkaalta erikseen synytyvien kulujen perusteella. Auto voi sytyttää renkaiden vaihdon jälkeen (hetken ajon päästä) rengasvalvontavalon ja vaatia koodaamista. 
 • Aina korjaamokäynnin jälkeen: kiristä pyöränpultit 100km ajettuasi. Asia mainittu huoltotilauksessa.
 • Ruostekorjaukset ovat aina takuuttomia töitä. Ruostekorjaukset ovat tilapäisiä korjauksia, joissa korjataan katsastuksen minimitaso. Esim. yhdestä kohtaa puhkiruostunut helmakotelo on jo valmiiksi ohentunut monesta kohtaa -> mikä on tila seuraavassa katsastuksessa?
 • Hinnoittelumme perustuu vähimmillään Autodata, Bosch ESITRONIC ja autonvalmistajan määrittämiin ohjeaikoihin ja /tai työhön kuluneeseen aikaan. Työ voidaan suorittaa  myös asiakkaan kanssa ennalta sovittuun hintaan, muutoksista ilmoitetaan.  Täysihuollon perustuntiveloitus on 69 e/h. Muut korjaus, huolto ja asennustyöt 98 e/h. Kaikki erikoistyöt, esim: diagnostiikka,- kolari-, maalaus-, ruoste-, diesel-, turbo-, isompien autojen(kaikki yli  pituus max 5 m ja korkeus max 1,9 m)- HV (High-Voltage), Hybridi -ja sähkökorjaukset, hinaus ja tiepalvelukeikat, kaikki selvittely-, konsultointi-, järjestely ja raportointityö (esim. oikeudenistunnot tms.)  119 € /h. Miniveloitus 15min. Asiantuntijalausnnon miniveloitus 119 €
 • Pidemmissä ja isoimmissa projekteissa laskutus on reaaliaikainen: laskutus tehdään VIIMEISTÄÄN 1kk / 1000 € välein, kumpi täyttyy ensin. Samoin tilattavat osat veloitetaan ETUKÄTEEN. Mikäli aiempia korjausvaiheita ei ole maksettu, projekti keskeytyy asiakaan toimesta ja ajoneuvo on korjaamon puolesta valmis. Valmiiden töiden ilmainen säilytys on 4vrk, kts. kohta AUTON SÄILYTYS.
 • HUOM! Johtuen ATK-järjestelmien päivityksestä, emme saa kaivettua huolto/käyntihistorioita nopeasti 1.1.2020 aikaisemmalta ajankohdalta. Vanhemman datan kaivaminen on maksullinen (paitsi takuutapauksissa) ja operaatioon on varattava n. viikko aikaa. 

 

 

 Takuu ei kata / takuun piiriin ei kuulu:

 • Tuulilasin korjaukset (kiveniskemän tai halkeaman), eikä mahdollista vaurion jatkoleviämistä.
  Lasin korjaaminen on tilapäinen yritys paikata jo rikkoutunut tuote (lasi) jolle ei voi myöntää minkäänlaista työtakuuta / vastuuta.
 • N. 1/30 lasista halkeaa “kokonaan” jo korjausyritykseen. Tällöin korjausyritys on veloitukseton. LUIGINPAJA.FI ei ole vastuussa lasissa olevasta jännityksestä eli vaurion laajenemisesta. Aina kun lasia korjataan on VARAUDUTTAVA lasin uusintaan.
 • Renkaan paikkaukset
 • Jatkovahingot. Esim. Akkutakuu tapauksissa, autosta akun tyhjentyessä ja tämän jälkeen jäätyessä akku ei ole enää takuukelpoinen -> jäätyneelle akulle ei ole takuuta. Tai tyhjänä ajettu rengas (jos epäillään renkaan vikaa) -> rikkiajetulla renkaalla ei ole takuuta.
 • Uudet viat. Auton ollessa esim. kolarikorjauksessa, jakohihnan vaihdossa, jarruremontissa tms. autoon ei tehdä asiakastarkastuksia: öljyt, nesteet, rengaspaineet yms. (ellei ko. työtä erikseen tilata). Asiakkaan on itse huolehdittava käyttöohjekirjan mukaisista asiakastarkistuksista tai tilattava työ erikseen.
 • Jonkun auton osan herkistäminen / pesu tms. elvytysyritys. Mikäli osa on viallinen, se tulee uusia. Herkistämällä / pesemällä / puhdistamalla tuotteelle voi saada jatkoaikaa. Jumissa ollut tuote on voi jumittua uudestaan / olla liian väljä / ei jaksa enää toimia oikein. (ESIM: polttimokannat, vivustot, mekanismit, jarrusatulat, lukot, säätimet, vaijerit yms. kohteet, joita voi herkistää)  DPF:n / EGR:n / Moottorin pesut (sisäiset ja liuottavat) ovat takuuton ensiapu. Jos pesu ei riitä, osa on uusittava. Ainoa takuunalainen tapa on uusia ko. osa. Osien on myös kestettävä peseminen. Huom! Uuden DPF:n takuuehdot vaativat laajan vianetsinnän https://luiginpaja.fi/egr-dpf-ongelmat/
 • Puuttuva osa. Tuotteen takuuta ei voida soveltaa, jos vanhaa osaa ei ole saatavana.
 • Jarrusatuloita jarruremontin yhteydessä. Jarrusatulassa mäntä työnnetään takaisin sisään työkalulla. Männän mahdollista jumittamista, ruostetta tai suojakumin toimimattomuutta (palauttaa jarrusatulan mäntä) ei pysty huomamaan (varsinkaan sähköisessä käsijarrusatulassa.). Mikäli jarrusatula jumittaa jarruremontin jälkeen, asiakas vastaa auton kaikista uusista korjauskustannuksista -> kysessä on uusi vika, joka johtuu viallisesta jarrusatulasta.
 • Työt / osat / korjaukset, joiden kohdalla on mainittu asiasta.
 • Akkuja, polttimoita ja pyyhkijänsulkia.

 Takuu / virhevastuu ei korvaa vikoja, jotka ovat syntyneet tai joiden syntymistä on edesauttanut:

 • Asiakkaan välinpitämättömyys autoa kohtaan:
  • Autosta kuuluvat epänormaalit äänet, tärinät tai muut oireet on VÄLITTÖMÄSTI selvitettävä ennen autolla ajamista. Mikäli joku em. mainittu vika tulee autolla ajaessa, auto on pysäytettävä turvallisesti ensimmäiseen mahdolliseen paikaan ja tutkittava mistä ko. oire johtuu. Jos ajossa kuuluu ääntä / tärinää tms. varmista aina ensimmäinsenä pyörän pulttien kireys. PYÖRÄT ON AINA IRROITTAMISEN JÄLKEEN 100 KM ajonjälkeen jälkikiristettävä!
  • Autoa on hoidettava ohjekirjan mukaan. Esim. Moottoriöljyn määrä ja rengaspaineet tulee tarkistaa VIIKOITTAIN tai TANKKAUKSEN YHTEYDESSÄ.
  • Auto on huollettava ajoissa: määräaika tai ajomäärä. Mikäli et ole varma edellisestä huollosta, ota yhteys huoltoon ennen autolla ajamista.
  • Auton vuotaessa jotain: öljyä, pakkasnestettä tms. on vuodon syy selvitettävä ennen autolla ajamista.
  • Mittaristoon PUNAISEN jäähdytysnesteen /jäähdytysjärjestelmän merkkivalon syttyessä, lämpöjen noustessa liikaa tms. moottori on SAMMUTETTAVA VÄLITTÖMÄSTI ja auto pysäytettävä turvallisuutta noudattaen ja tutkittava miksi valo palaa.
  • Auton jäähdytysnestekierrossa on jotain ongelmaa: lämmöt eivät pysy normaalissa tai matkustamoon ei tule lämmintä ilmaa -> moottori on VÄLITTÖMÄSTI sammutettava turvallisuutta noudattaen ja tutkittava miksi vesi ei kierrä.
  • Moottorin öljynpaineen valon VILAHTAESSA tai PALAESSA moottori on VÄLITTÖMÄSTI sammutettava turvallisuutta noudattaen moottorivaurion estämiseksi. Ja tutkittava mistä vika johtuu. Moottorin käyttäminen johtaa välittömästi mottorivaurioon öljypaineen puuttuessa.
 • Normaali kuluminen tai virheellinen asennus
 • Karstoittuminen, ruostuminen, syöpyminen tai lika
 • Yhteen sopimattomien varaosien tai tarvikkeiden käyttö
 • Asennuksessa käytetyt väärät työkalut
 • Väärät voiteluaineet tai väärät nesteet.
 • Puutteellinen, myöhästynyt tai tekemätön huolto
 • Asennettu lisälaite tai ohjelma esim. auton “lastuttaminen” ja moottorioptimointi
 • Auton teknisiin ominaisuuksiin tehdyt muutokset
 • Autossa olevan vanha osa joka rikkoo uuden osan. Esim. Puhaltimen moottori rikkoo vastuksen tai  Autoon vaihdetaan kytkin, mutta ei vauhtipyörää. Kaksoismassa vauhtipyörän hajotessa / rikkoessa kytkimen kyse ei ole takuusta vaan uudesta ongelmasta joka rikkoo toisen osan.
 • Öljynvaihdon jälkeinen moottoririkko. Uusi öljy liuottaa epäpuhtauksia, kuten hyvän moottoriöljyn tulee tehdä. Jos moottori on sisäpuolelta pahasti karstaantunut, öljynvaihto voi alkaa liuottamaan karstaa liikkelle ja aiheuttaa öljysihdin/suodattimen tukkentumisen ja mikäli autolla ajetaan alhaisella öljypaineella -> moottorin täysituho on edessä.
 • Öljynvaihto oikealla öljyllä. Öljyssä uivien jakohihnojen murentumiset. Esim. Peugeot Puretech / Ford Ecoboost -moottoreissa. Jakohihnan turpoaminen / murentuminen on vuosien öljyturvotuksen tulos. On asiakkaan näyttövelvollisuus näyttää, ettei autoon ole käytetty edes lisäysöljynä väärää öljyä kertaakaan. Yksikin väärä, pienkin määrä lisäysöljyä, aloittaa hihnan tuhoamisprosessin. Samoin esim. Peugeotilla on runsaasti tapauksia “merkkihuolletuista” hihnoista, jotka murentuvat ennenaikaisesti. LUIGINPAJA.FI ei vastaa hihnojen murentumisesta.
 • Dieselin Commonrail-Piezosuuttimet eivät kuuluu minkään takuun/vastuun piiriin. Piezosuuttimet saattavat saada ilmalukon kun järjestelmä on ollut auki (suuttimen irroitus(vaikka suuttimen säilyttää pystyasennossa), Dieselsuodattimen uusinta, tyhjäksi ajettu tankki jne.) Tämä ilmalukko EI poistu perinteisellä ilmaamisella. Piezosuuttimen VOI saada avattua suutinpenkissä kun suutinta ajetaan kovemmalla paineella, mutta pahimmassa tapaukssa suutin/suutimet on uusittava. Suutimien avaaminen penkissä aiheuttaa useamman sadan euron kustannuksen. Suuttimen ilmalukko on asia, mihin emme voi vaikuttaa.
 • Huolimaton tai virheellinen käyttö, hoito tai säilytys
 • Auton valmistajan ohjeiden vastainen käyttö tai kuljetus
 • Auton käyttö yleisten teiden ulkopuolella tai kilpailukäyttö
 • Muusta viasta aiheutunut seurannaisvahinko
 • Muut ulkopuoliset tekijät

Ajanvaraus / ajanvarauksen / työtilauksen peruutus

 • Ajanvarauksen peruutus tulee tehdä vähintään vuorokausi ennen varattua aikaa.
 • Mikäli ajanvarauksen peruutusta ei tehdä määräaikaan mennessä, varatun ajan pituudesta veloitetaan 50 %  LUIGINPAJA.FI tuntiveloituksen mukaan.
 • Mikäli ajanvarauksen peruutusta ei tehdä määräaikaan mennessä, tilatuista
  varaosista veloitetaan tapauskohtaisesti silloin, kun osien palautus osatoimittajalle
  ei ole mahdollista.
 • Asiakkaan ennkkoon tilaamat osat aiheuttavat aina 10-100% varaosakulun, tuotteesta riippuen, tapauskohtaisesti. Ajan varaaminen / osien tilaaminen on sopimus tilata ko. osat ja varautua korjaukseen. Jos korjaus perutaan / asiakas on pyytänyt tilaamaan väärät osat, asiakas on vastuussa aina tuotteista muodostuneista kuluista.

Maksuehdot, maksuvälineet & laskutus

 • Valmiit työt luovutetaan ainoastaan välitöntä ja hyväksyttyä maksusuoritusta vastaan.
 • käteinen,pankkikortti ja yleisimmät luottokortit (Visa Electron mukaan lukien)
 • tilisiirot ennakkoon maksaessa verkkopankkitunnuksilla (checkout)
 • osamaksu sopimus (lasku 30 päivää)  allekirjotuksella/verkkopankkitunnuksilla (Innovoice) VIIMEISTÄÄN luovutushetkellä max 3000 €
 • Osamaksun / laskun luomisen perusteena on HETU tarkistus luottotiedoista
 • Mikäli palveuntarjoaja (Pankit, luottokorttiyhtiöt, Resurs Bank, Innovoice, Jousto jne.) ei pysty tarjoamaan laskutusta (esim. tekninen ongelma tms.),
  ajoneuvoa ei luovuteta ilman hyväksyttyä maksusuoritusta. LUIGINPAJA.FI ei ole vastuussa kolmannen osapuolen palvelun toiminnasta
 • Yrityksen laskutusmyynnissä 10 euron laskutuslisä
 • Ennakkomaksettua osaa ei voi ikinä palauttaa / kauppaa ei voi perua.
  -Mikäli toimitus viivästyy, johtuen kolmannesta osapuolesta, tämä osapuoli määrittää millä alennuksella osat myydään tämän jälkeen hyvityksenä myöhästymisestä.
 •  LUIGINPAJA.FI ns. käsityöläisenä voi kieltäytyä luovuttamasta korjattavana olevaa autoa sen toimittaneelle auton omistajalle, kun korjausmaksu on erääntynyt, eikä omistaja maksa laskua. Ellei maksua tapahdu, autonkorjaaja saa pitää autoa hallussaan rajoittamattoman ajan.
 • Pidätysoikeus syntyy lain nojalla ilman velallisen ja velkojan tekemää sopimusta. Pidätysoikeus esineeseen syntyy siinäkin tilanteessa, ettei esineen tuoja olekaan sen oikea omistaja.

Auton säilytys

 • Pysäköintitilamme ovat erittäin rajalliset. Autoja ei voida pysäköidä pihalla kuin korjaukseen välittömästi liittyen. Auton säilyttäminen ei onnistu missään olosuhteissa.
 • Auton pysäköinti tai säilyttäminen ilman korjausta on aina 15 € / vrk / alkava vurokausi / henkilöautopaikka (max: 2,3m*4,5m) -> mittojen ylittyessä useamman autopaikan veloitus.
 • Ajoneuvon säilyttäminen siitä hetkestä kun se on sovittu valmistuvan tai on ilmoitettu valmistuneen TAI KORJAUS(SOPIMUS) ON PÄÄTTYNYT (esim. korjaus keskeytetään) on ilmainen neljä (4) vuorokautta.
 • Ylimeneviltä vuorokausilta veloitamme AUNE ehtojen mukaisesti 15€/vrk / henkilöautopaikka (max: 2,3m*4,5m) -> mittojen ylittyessä useamman autopaikan veloitus.
 • Pysäköintitilan loppuessa pihaltamme, auto voidaan siirtää LUIGINPAJA.FI toimesta, asiakkaan kustantamana (esim. hinauskuntoiset autot hinauksen hinnalla tms.) lähimmälle katupysäköinnille, jossa auto pysäköinti ei ole kielletty. (Ei pysäköintikieltoa)
 • LUIGINPAJA.FI ei vastaa missään tapauksissa autojen säilytyksestä ennen tai jälkeen  korjausajankohdan millään tavoin. Myöskään silloin kun auton seisominen korjaamoalueella pitkittyy (korjauksen vaadittua uuden isomman ajan, osien tilaaminen, osien alihankita, laskutusluvan odottaminen, tms. asia, minkä vuoksi autoa ei voi säilyttää korjaamohallissa). Ajoneuvoissa tulee olla varkaus, palo, ilkivalta yms. vakuutukset.
 • Mikäli asiakkaan itsensä hankkimat osat siirtävät korjauksen jatkumista tai aloittamista pidemmälle kuin neljä (4) vuorokautta, auton säilyttäminen on maksullista korjaamoalueella.
 • Auton voi tuoda maksutta korjaamoalueelle odottamaan korjausta neljä (4) vuorokautta ennen korjausajankohtaa ja säilyttää  sitä neljä (4) vuorokautta korjauksen jälkeen
 • Kaikissa säilytysajan vahingoissa auto on omien vakuutuksien varassa, LUIGINPAJA.FI ei vastaa autojen säilyttämisestä.
 • Ajoneuvon voi jättää ja noutaa sovittaessa  korjaamon aukioloaikojen ulkopuolella. Avaimen ja auton vastuu on tällöin täysin asiakkaan vastuulla.
  Autoa haettaessa, avaimen sovittuun paikkaan jättämisen jälkeen asiakas vastaa auton noutoon asti ja autoa tuodessa asiakas vastaa avaimen jättämisen jälkeen, kunnes korjaamo on vastaanottanut avaimen.
 • Asiakkaan tilaamaana auto voidaa hinauttaa hinauskulun hinnalla, asiakkaan osoittamaan kohtaan, jolloin säilytyskulut luonnollisesti katkeavat. Tilaus tehtävä kirjallisesti.
 • Muistutamme kun 4vrk, eli maksuton säilytys on täynnä ja mikäli ajoneuvoa ei ole noudettu tästä kahden viikon kuluessa, lähetämme omistajalle ja haltijalle kirjatun kirjeen ja tämä nostaa kuluja 200 €, uudelleenlähetys (mikäli ei noudettu) 100 €
 • Mikäli ajoneuvo on edelleen noutamatta 3kk kuluttua, auto siiretään yrityksen nimiin / huutokaupataan käsityöläisen pidätysoikeudella. Siirtokulut / asioiden varmistaminen lakimieheltä alk. 300 €

Hinnat

 • Autokorjaamo LUIGINPAJA.FI antamat hinta-arviot ovat voimassa kaksi (2) viikkoa
 • Mikäli auton tiedot on kerrottu väärin (esim. rekisteritunnus, malli tms.) LUIGINPAJA.FI ei ole vastuussa virheellisestä hinta-arviosta.
 •  

Rengashotelli:

-Irtorenkaat / vanteet / rengasvannepaketit on noudettava 4 vuorokauden kuluessa siitä kun ne on ilmoitettu valmiiksi.
-Jos renkaita ei ole noudettu, renkaat on siirrettävä rengashotelliin odottamaan noutoa (paloviranomainen ei salli säilytystä korjaamohallissa)
-Rengashotellin kulu menee renkaiden viennistä/noudosta rengashotelliin, ei säilytysajan pituudesta


-Asiakkaan tehtävänä on huolehtia renkaiden noutamisesta kauden jälkeen.
-Noutamattomat renkaat siirtyvät automaatisesti uudelle kaudelle, eli uusi veloitus.  
-Renkaat säilytetään enintään kaksi kautta = 1 vuosi (veloituksella) 60€ /kausi = 120 € / vuosi
-Renkaat hävitetään ILMAN ILMOITUSTA  kahden kauden jälkeen asiakkaan kustannuksella (renkaat + vanteet purkaminen, 15 € / kpl)
-Kausimaksut ja hävitysmaksut veloitetaan asiakkaalta

Renkaidennoutoajat hotellista: toimitusaika sesongin ulkopuolella vähintään 3 arkipäivää
-Sesongin aikana, varatun ajan perusteella, varattava viimeistään edellisenä päivänä

 


Sijais- tai vuokra-autojen ongelmatapaukset/reklamaatiot

 • Ilmoita siitä VÄLITTÖMÄSTI. Jos et saa puhelimella yhteyttä, laita sähköpostia. HUOM! Puhelintiedotteessa kerrotaan virka-ajan ulkopuolella hinauspalvelun numero
 • Jokainen reklamaatio on annettava MYÖS kirjallisena (sähköposti, kirjeposti tms.) ilman poikkeuksia
 • Reklamaatiot käsitellään VAIN kirjallisina, sähköpostilla. Tämä kaikkien osapuolten oikeusturvan ja asiallisen hoitamisen takaamiseksi.
 • Käyttäjän virheet laskutetaan auton käyttäjältä: väärä polttoaine, polttoaineen loppuminen, annettujen ohjeiden laiminlyönti, valojen tms. päälle jättäminen (akun tyhentyminen jostain muusta syystä kuin teknisestä viasta).Korjaamotoiminnan keskeytyminen

-Korjaamotoiminnan keskeytyessä (esim. tulipalon, onnettomuuden, pandemian tms. Force majeure- tekijän vuoksi joka estää töiden tekemisen) LUIGINPAJA.FI ei ole korvausvelvollinen korjauksen keskeytymisestä / pitkittymisestä. 
-Korjauksia jatketaan välittömästä kun ko. tilanne on saatu korjattua ja työntekijät voivat palata takaisin töihin ja ruuhka puretaan järjestyksessä

Autoliikekorjaukset

 • Mikäli autoliikeen takuu ja korjauksen tilaajan välillä syntyy erimielisyyksiä, kyseessä on Autoliikekorjauksen reklamointi (Reklmoinnin aihe on takuupäätös tms.)
 • Reklamaatio-asioita käsitellään VAIN kirjallisina, sähköpostilla. Tämä kaikkien osapuolten oikeusturvan ja asiallisen hoitamisen takaamiseksi.
 • Tarvitsemme työn tilaajalta kirjallisen työn tilauksen, mitä lisätöitä hän haluaa tilata. (Ja on näistä korjaamolle kuluvelvollinen)
 • Virallinen vastauksemme jatko-ongelmiin on vain kirjallinen.

 

Korjaamon takuu / reklamaatio / virhevastuutapaukset. Mikäli ajoneuvo hajoaa / on reklamoitavaa myöhemmin LUIGINPAJA.FI johtuvasta toiminnasta:

 • Ilmoita siitä VÄLITTÖMÄSTI. Jos et saa puhelimella yhteyttä, laita sähköpostia. HUOM! 
 • Jokainen reklamaatio on annettava MYÖS kirjallisena (sähköposti, kirjeposti tms.) ilman poikkeuksia
 • Reklamaatiot käsitellään VAIN kirjallisina, sähköpostilla. Tämä kaikkien osapuolten oikeusturvan ja asiallisen hoitamisen takaamiseksi.
 • Virallinen vastauksemme reklamaatiohin on vain kirjallinen.
 • Takuutapaukset / reklamaatiot on ilmoitettava välittömästi.
 • Reklamaatio on tehtävä viimeistään viikon kuluessa ongelman havaitsemisesta
 • Reklamaation kohde (ajoneuvo) on tuotava välittömästi LUIGNPAJA.FI:lle uudelleen virheiden korjaukseen / selvitykseen.
 • Visuaaliset ongelmat tulee kuvata ja kuvat liittää reklamaatioon.
 • Mikäli autoa ei toimiteta kahden (2) viikon kuluessa vian havaitsemisesta LUIGINPAJA.FI:lle, katsomme asian vanhentuneen.
 • Reklamaatioaika laskusta tms. on (2) viikkoa luovutushetkestä
 • Autoon oireiden tullessa on välittömästi selviettävä mistä ko. oire johtuu (melu, savu, haju, tärinä tms.) -> viallisena auton ajaminen / käyttäminen aiheuttaa jatkovahinkoja,joita ei korvata.
 • Hajonnut auto tulee toimittaa / hinauttaa meille, vaikka et saisi meihin heti yhteyttä! Takuutapaukset otetaan työn alle välittömästi
 • LUIGINPAJA.FI ei ole velvollinen korvamaan vikaa, mikäli auto on viety muualle jatkokorjaukseen. KTS. Aune ehdot.
 • Mikäli korjattavan kohteen vika ei tule kuntoon ensimmäisellä takuukorjauskerralla, on asiasta tehtävä välittömästi uusi kirjallinen reklamaatio, jossa kerrotaan että takuukorjaus ei ole vikaa korjannut.Takuukorjausyrityksen epäonnistuminen EI ikinä oikeuta auton viemistä toiseen paikkaan korjattavaksi, ellei asiasta sovita kirjallisesti ennen ajoneuvon viemistä muualle.
 • Vastuuvakuutus yms. tapauksissa vakuutuskorvaukset menevät vakuutusehtojen mukaisesti.
 • Auton hinaaminen korjaamolle tapahtuu auton vakuutuksesta / auton omistajan kustannuksella. Takuut eivät kata auton hinauskuluja.
 • Autoissa on oltava hinaus-, palo-, keskeytys-, keskeytysturvava-,  sijaisauto-, yms. vakuutukset jos niille on asiakkaan / auton puolesta tarvetta. Ajoneuvo tarkistetaan aina ennen ajoneuvon luovuttamista ja
  korjaamon vastuuvakuutus katkeaa auton luovutushetkellä -> ajoneuvo on aina omien vakuutusten varassa luovutuksen jälkeen.
 • Auto korjataan takuutapauksissa korjaamollamme ja auton toimittaminen korjaamolle on asiakkaan vastuulla.
 • Takuunalainen / vioittunut osa on oltava tallessa. Vain viallista / viottunutta osaa vastaan otamme kantaa takuu / reklamaatio / virhevastuutapauksiin. Ilman osaa / osia asia raukeaa.
 • Vastineaika reklamaatioon on  arkena, virka-aikaan 24h ilmoituksesta
 • Ensisijaisesti asiakkaalla / autolla tulee olla voimassa tarvittavat vakuutukset. Poikkeustilanteessa korvaamme asiakkaalle tien päälle jäädessä matkakulut maksimissaan julkisten kuluvälineiden mukaan, kuittia vastaan. 
 • KORJAAMOTAKUU EI OLE VOIMASSA JOS:
  • matkan katkeaminen aiheutuu käyttäjän omasta toiminnasta tai välinpitämättömyydestä (esim. nesteen, öljyn tai polttoaineen puutteesta, sopimattoman polttoaineen käytöstä tai muusta käyttöohjekirjan vastaisesta käytöstä).
  • auton huolto-ohjelmaa ei ole noudatettu / suositeltu huoltoväli on ylitetty.
  • matkan katkeaminen johtuu huollossa havaittujen vikojen korjaamatta jättämisestä.
  • matkan katkeaminen johtuu ulkoisesta tekijästä (esim. varkaus, ilkivalta, onnettomuus, luonnonmullistus tai muu ulkoisen aiheuttajan aikaan saama vioittuminen).

ASIAKKAAN OSTAMIEN RENKAIDEN JA/TAI VANTEIDEN ASENNUS