R12 KYLMÄAINEEN “FREONIJÄRJESTELMIEN” TÄYTTÖ

Ennen vuotta 1995 valmistettujen autojen mukana toimitettiin alun perin R-12 Freoni, kylmäaine.
Valmistus lopetettiin mahdollisen otsonivaurion vuoksi.

 

Käyttö kielletty uusissa laitoksissa ja laitteissa 1.1.1995 alkaen

Käyttö kielletty huollossa 1.1.2001 alkaen

 

Vuoden 95 jälkeen valmistetut autot vaativat otsoniystävällisempää kylmäainetta, joka tunnetaan nimellä r134a
R-12 JÄRJESTELMÄÄN EI SAA LAITTAA R134A KYLMÄAINETTA! Eri öljyt, eivät sovi keskenään!

Vaihtoehtoina järjestelmän toimintaan saattamiseen on seuraavat toimenpiteet:

1. KOKO JÄRJESTELMÄN “RETRTOFITTAAMINEN” eli muokkaminen R134A aineelle sopivaksi (iso työ)

-Kompressorin öljyjen vaihtaminen
-Kaikkien putkien ja kennojen  huuhtelu
-Kaikkien tiivisteiden uusiminen
-Kuivaimen uusiminen
-Täyttöliittimien päivittäminen R134A muotoon
-Jne.
Remontin kokonaisarvio tuhansia  €uroja

 

2. VANHAN, KOKONAAN TYHJENTYNEEN JÄRJESTELMÄN TÄYTTÄMINEN KORVAAVALLA KYLMÄAINEELLA;

-Suositus tehdä AINA korkepainetesti ennen järjestelmän täyttämistä:
lue lisää https://luiginpaja.fi/ilmastoinnin-vuotokorjaus/
VUOTAVAA JÄRJESTELMÄÄ EI SAA TÄYTTÄÄ

-Mikäli järjestelmässä on jotain kylmäainetta, se on otettava talteen ja toimitettava EKOKEM ongelmajätteisiin.
tyhjän järjestelmän kanssa talteenotettavaa kylmäainetta ei ole

-R12 Korvaavia kylmäaineita ovat mm. R413A(ISCEON 49) / R437A

-Ilmastoinnin täyttö korvaavalla kylmäaineella 99 €

-Korvaava kylmäaine 0,3 € / grammaa

Usein wanhojen autojen järjestelmät ovat +1kg järjestelmiä, eli täytön kokonaishinta on yleensä 400 – 500 €


HUOM!!! R12 Korvaavavat kylmäaineet ovat tehokaampia -> voi aiheutta helpommin jäätymistä matalissa lämpötiloissa (alle +25)
Suosituksena käyttää puhallinta kovemmalle teholla, mikäli ilmastointia käyttää matalissa lämpötiloissa