ilmastoinnin vuotokorjaus

Ilmastointijärjestelmän toimintaa ei voida tutkia ennenkuin perusteet ovat kunnossa:

                             JÄRJESTELMÄ EI SAA OLLA VAJAA!

ennen ilmastointijärjestelmän vianetsintää on AINA varmistettava ilmastoinnin täyttöhuolto  norm. 79€ + kylmäaineet

 

Mikäli järjestelmä on vajaa tai tyhjä
(95% ilmastoinnin ongelmista):

Jos järjestelmä on vajaa, on selvitettävä asiakkaan ja auton tietojen perusteella onko kyseinen vajaus
normaalia (haihtumista on n. 10-20% vuodessa, riippuen järjestelmästä) vai onko kyseessä vuoto?

Esimerkki, 500g järjestelmästä, jos vuoto on 20%
1 vuosi, jäljellä  -> 400 g
2 vuotta, jäljellä -> 320 g
3 vuotta, jäljellä -> 250 g  -> JÄRJESTELMÄSTÄ PUUTTUU JO 50% KYLMÄAINEISTA!

JÄRJESTELMÄSTÄ RIIPPUEN 50% VAJAUKSEN JÄLKEEN ILMASTOINTI
EI VÄLTTÄMÄTTÄ TOIMI ENÄÄ OLEENKAAN TAI TOIMII ERITTÄIN VAJAALLA TEHOLLA

4 vuotta, jäljellä -> 200 g
5 vuotta, jäljellä -> 150 g
jne…

ALLE 100G TÄYTTÖ = JÄRJESTELMÄ ON KÄYTÄNNÖSSÄ TYHJÄ.
PIENI VUOTO HIDASTUU N. 100G KOHDALLA

Jos vajaus on “normaalia”, ilmastointi voidaan täyttää.

Huom! On otettava myös huomioon, että vuoto on voinut alkaa juuri ja ilman vuodonetsintäkaasulla tehtävää korkeapainetestausta täyttö on takuuton!

Esim. Normaalia ei ole jos ilmastointi on täytetty toukokuussa (700g) ja kesäkuussa järjestelmässä on jäljellä kesäkuussa enää (100g)

ILMASTOINNIN ETUKENNON HAPETTUMINEN ON YLEISIN AJANTUOMA VUOTOKOHDE:
-Kennon tekninen elinikä suomen oloissa on 5-10 vuotta
-Perusautoon kennon uusinta ilmastoinnin huollon kanssa on 500-1000 € luokassa, varmistettava aina autokohtaisesti.

 

 

TYHJÄÄ / VUOTAVAA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄÄ EI SAA TÄYTTÄÄ (YMPÄRISTÖLAKI)

-Jos järjestelmä on kokonaan tyhjä ilman syytä on AINA tehtävä painetestaus vuodon selvittämiseen (ympäristölaki)

Mikäli järjestelmä on tyhjä jonkun korjauksen jälkeen (tiedetään että sen on tyhjä):
-Onko korjaaja “päästänyt vain kaasut pois”?
-Onko korjaaja uusinut avatun liitoksen tiivisteet?
-Onko korjaaja täyttänyt ilmastoinnin ja se vuotaa heti tyhjäksi?
-Suositus tehdä korkeapainetestaus, muutoin täyttö on TAKUUTON

 

1. Ilmastointijärjestelmän matalapainetestaus

-Yli 5 kg typpikaasutestaus; ilmastoinnin täytön sijaan huollossa VELOITUKSETON

-Matalapainetestaus ilmaisee hyvin ja helposti isot vuodot ja hajoamat (repeämä, puhkiruostuminen jne.)

-Kuuluu ilmastoinnin täyttöhuollon sijaan hintaan jos järjestelmä on tyhjä =  osa perusvianetsintää

-Jos selvää vuotoa ei ole, järjestelmä voidaan täyttää lain puolesta. Huomoitahan kuitenkin seuraavan:

HUOM! Ilman vuodonetsintäkaasulla tehtävää korkeapainetestausta täyttö on TAKUUTON

-Vuoto voi olla niin pieni / vuotaa eri määrää eri lämpötilassa tms. ettei matalapainetestaus näytä mitään vuotoa.

-Vuoto voi olla niin pieni, että matalapaintestaus toteaa vuodon, mutta sen paikallistaminen ei ole mahdollista ilman korkeapainetestausta

 

MATALAPAINETESTAUS VARMISTAA VAIN, ETTEI JÄRJESTELMÄSSÄ OLE SELVÄÄ VUOTOA
PIENI PIILEVÄ VUOTO / LIIANSUURI HAIHTUMINEN EI TULE ESIIN TÄLLÄ TESTEILLÄ
MIKÄLI HALUAA 100% VARMUUDEN, ON TEHTÄVÄ AINA KORKEAPAINETESTAUS!

 

2. Ilmastointijärjestelmän korkeapainetestaus

Ilmastointijärjestelmän vuodonetsintäkaasulla tehtävää korkeapainetestaus: alkaen 79 €

Korkeapainetestauksessa järjestelmään laitetaan enintään 20bar paine vuodonetsintäkaasulla.

Vuotoa etsitään “piipparilla”, eli vuodonetsintälaitteella.

Riippuen vuodon sijainnista ja määrästä sekä auton merkistä ja mallista:
Autoa voi joutua purkamaan erittäin paljon, että tarkkaa vuotokohta saadaan selville.
Työaika ja kustannukset aina tapauskohtaiset.

 

3. Tyhjänä olleen ilmastointijärjestelmän täyttäminen

Mikäli ilmastointijärjestelmä oli täysin tyhjä ja vuotoa ei havaita matalapaintestauksella:

-Järjestelmän voidaan täyttää uudelleen (takuuton työ ilman korkeapainetestausta)

-Suositus uusia kuivain (kuivain tulee uusia aina kun järjestelmä on ollut avoinna)

-Ilman kuivaimen uusintaa, järjestelmä voidaan yrittää saattaa toimintakuntoon tunnin alipaineella
(kosteudenpoistoyritys järjestelmästä on TAKUUTON TYÖ!)

-Järjetelmän ollessa tyhjä on AINA suoritettava tunnin alipaine (59 €)

-Tämän jälkeen ilmastointi voidaa huoltaa normaalisti