SERMI (Security Related Repair & Maintenance Information) 

1.2.2024 Astui voimaan SERMI-vaatimus joka vaatii asiakkaan dokumentoidun tunnistamisen

MIKSI / MIHIN KORJAAMO TARVITSEE:

KOPION HENKILÖKORTISTA JA / TAI SÄHKÖISEN ALLEKIRJOITUKSEN?

Sermi -sertifikoinnissa on saatava lupa auto korjaukseen SEKÄ auton OMISTAJALTA että AUTON TUOJALTA.

 

SERMI-sertifikaatin vaativat työt ovat arkaluontoisia. Korjaukseen tai huoltoon tuodun auton sekä ajoneuvon korjaukseen jättäneen henkilön tiedot on kirjattava ylös auton korjauspaikassa. Asiakas on mahdollista tunnistaa esimerkiksi passin, ajokortin tai henkilökortin avulla ja riippuen ajoneuvon omistussuhteesta häneltä kerätään ylös erilaisia tietoja. Tällä varmistetaan, ettei auto esimerkiksi ole varastettu ja korjaus- tai huoltotoimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.

SERMI mahdollistaa EU:n alueella henkilö- ja pakettiautoja koskevat turvallisuuteen liittyvät korjaukset myös korjaamoille, jotka eivät ole ns. “merkkiliikeitä”. Tunnistettava, todennattava ja saatava lupa auton omistajalta sekä auton tuojalta, jos nämä ovat eri henkilö / taho.

SERMI-todennus  vaaditaan kaikissa varkauden kannalta merkittävien ajoneuvon osien uudelleenohjelmointitoimissa. Tähän sisältyy esimerkiksi varkauksien kannalta merkityksellisten ohjausyksiköiden tai elektronisten ajoneuvoavainten hankinta, vaihto ja uudelleenohjelmointi. Korjaamon on dokumentoitava huolellisesti kaikki korjaus- ja huoltotyön vaiheet.

 

 

Autokannan kehittyessä voimakkaasti, myös vaatimukset kasavavat. Yhä useampi auto osa ja osa kokonaisuus liittyy arkaluonteiseen asiaan eli ajonestoon. Ajoneston osat nimensä mukaisesti estävät autolla ajamisen luvattomasti. Tämä siis koskee tietysti varkaita. Monimutkaisella ajonestorakenteella estetään se, ettei autoa voida ottaa käytöön varastamisen jälkeen helposti, vaihtamalla osia tms. Samoin varkaat eivät saa myytyä auton osia niin helposti, kun niillä ei tee mitään ajoneston vuoksi.

Käytännössä tämä vaikuttaa moneen auton korjaus asiaan. Pahimmillaan jokin softan päivittäminen tms. toimenpide, mitä kuluttaja ei edes tiedä autoonsa tarvittavan voi vaatia korjaamolta todella paljon. On oltava etäyhteydet tehtaalle yms. Asiakkaalta tämä ei vaadi mitään, korjaamo hoitaa kaiken. Asiakas on kuitenkin tunnistettava ja dokumentoitava. Perinteinen työmääräyksen allekirjoitus ei enään riitä vaan on käytettävä henkilökortin tms. dokumentin kuvaamista TAI sähköistä allekirjoitusta.

 

 

SERMI 2.3.1 Prosessivaatimukset:

 

Asiakkaan tunnistus

 

Yrityksen työntekijän on todennettava ajoneuvon korjaukseen jättänyt henkilö. Henkilön todennus tulee aina tehdä auton korjauspaikassa. Henkilötodennuksesta täytyy löytyä dokumentoitua näyttöä.

Asiakas on mahdollista tunnistaa esimerkiksi passista, ajokortista tai henkilökortista.

Riippuen ajoneuvon omistussuhteesta, seuraavat tiedot tulee kirjata ylös:

– Asiakkaan etu- ja sukunimi

Passin, ajo- tai henkilökortin numero

– Leasing- tai vuokrayhtiön nimi

– Kyseisen yrityksen kontaktihenkilön yhteystiedot

– Kyseisen yrityksen osoitetiedot

– Kyseisen yrityksen puhelinnumero

– Korjaukseen tuovan henkilön suhde yritykseen/ lupa käyttää ajoneuvoa

 

Auton tunnistaminen

 

Yrityksen työntekijä varmistaa, että auton tunnistenumero (VIN) vastaa rekisteröintitietoja. Auton tiedot todennetaan

auton sijaintipaikassa. Tietojen todentamisen vastuu on sertifioidun korjaamon työntekijällä.

 

Korjauksen valtuutus

 

Ajoneuvon korjauksen valtuutus tulee saada ajoneuvon omistajalta ja tästä tulee säilyttää dokumentoitua

näyttöä. Ilman valtuutusta, korjausta ei saa suorittaa.

 

Työtilaus

 

Kaikista korjauksista tulee tehdä työtilaus, josta tulee löytyä vähintään alla mainitut tiedot sekä näyttö asiakkaan

henkilöllisyyden todentamisesta.

 

– rekisterinumero

– valmistaja/merkki   (rekisteriote kohta D.1)

– tyyppi, variantti, versio  (rekisteriote kohta D.2)

– kilometrilukema

– vian kuvaus/ korjauksen syy

– asiakkaan allekirjoitus   (omistaja tai autoa tuova henkilö)

allekirjoitetut työtilaukset tulee säilyttää vähintään 5 vuoden ajan

– työtilaukset voivat olla myös digitaalisessa muodossa

 

 

akl.fi/sertifiointi/tarkastustoiminta/

akl.fi/sertifiointi/tarkastustoiminta/sermi-sertifioidut-toimijat/