Sähkö- ja Hybridiautojen jäähdytysjärjestelmä

HUOM! NESTEEN OLLESSA ALLE MINIMI TASON AUTOA EI SAA ENÄÄ SIIRTÄÄ AJAMALLA!

Järjestelmä on sinetöity, sillä järjestelmään ei saa milloinkaan mennä lisäämään nestettä!

Riippuen autosta ja järjestelmästä, vajaa nesteen määrä voi sulkea järjestelmän (autosta tulee hinurikuntoinen)!

Vuoto akustoon on AINA suuri oikosulku / palo / räjähdysvaarariski! -> AJONEUVO EI OLE TUOLLOIN TURVALLINEN!

 

Muutoin: sähkö- ja Hybridiautojen jäähdytysjärjestelmä on toimintaperiaatteeltaan täysin samanlainen, kuin perinteisen polttomoottoriauton jäähdystysjärjestelmän:

Lue lisää perinteisistä lämpö-ongelmista: https://luiginpaja.fi/autossa-lampo-ongelmia/

Neste siirtää lämpöä pois kuumenevista paikoista ja estää näin ylikuumenemisen.

Mikäli lämmön siirto ei onnistu, tapahtuu “kannentiivisteen palaminen” joka tarkoittaa sähkö / Hybridikalustossa erittäin kalliin sähkökomponenetin / komponenttien rikkoutumista!

 


MIKÄLI NESTEEN PINTA VAJAANTUU, ON AINA SELVITETTÄVÄ 100 % VARMUUDELLA, MINNE NESTE VUOTAA!
ESIM. VUOTO AKUSTOON ASETTAA AUTON VÄLITTÖMÄÄN KÄYTTÖKIELTOON!

“Mikäli korkeajännitekomponenteissa tai ajovoima-akustossa epäillään vaurioita,
suositellaan asettaa auto karanteeniin ja tarkkailemaan akuston lämpötilaa.”

Onko vajaus ollut “uudesta” asti tai edellisen korjauksen jälkeen (jos asiakas ei tiedä auton historiaa)
-Varmistettava AINA paine / alipainemittauksella

Muualta vuotava järjestelmä voi taas rikkoa itsensä muuten;
jos vajaaseen järjestelmään pääsee liikkeelle ilmaa,
ilmalukko voi aiheuttaa pysyvää vahinkoa mm:

-A10.15 Tehoelektroniikassa
-G5 Sähkömoottorissa
-T7 Akkuvaraajamodulissa
-J43.8 Akku (korkeajännite)

Ylikuumenemista auton käyttäjä EI voi huomata mistään, järjestelmä hajoaa täysin varoittamatta.

 

 

MITÄ TULEE TEHDÄ, JOS KORKEAJÄNNITEPIIRIN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ:
-ON MENNYT VISUAALISESTI ALLE MINIMI RAJAN
-HERJAA JÄÄHDYTYSTÄ MERKKIVALOIN TAI VIKAHERJOIN

1. Auto on hinattava korjaukseen. Ajaminen / siirtäminen ei ole missään nimessä suositeltavaa:
-Pienkin ajaminen ilman jäähdytystä voi tuohota kallita komponentteja pysyvästi
-Pienkin ajaminen ilmaa järjestelmässä voi tuohota kallita komponentteja pysyvästi

 

2. Autoon on tehtävä ensimmäisenä jäähdytysjärjestelmän PAINETESTI:
-Löytyykö vuoto heti vai onko tehtävä esim. 2h painetesti (saatava varmuus ettei vuoda)
-Mikäli vuoto on pieni, komponentit eivät ole näkyvissä, niiden purkaminen menee tuntitöinä
-Mikäli painetestissä vuoto ei näy, on siirryttävä alipainetestiin:

 

3. Mikäli painetesti ei löydä vuotoa, on tehtävä ALIPAINETESTI:
-Järjestelmä on tyhjennettävä ennen alipainetestiä
-Löytyykö vuoto heti vai onko tehtävä esim. 2h alipainetesti (saatava varmuus ettei vuoda)
-On vuotoja, jotka tulevat esiin vasta alipaineessa
-Mikäli vuoto on pieni, komponentit eivät ole näkyvissä, niiden purkaminen menee tuntitöinä

 

KAIKKI LÖYDETYT SELVÄT VUODOT JA MAHDOLLISET VUOTOPAIKAT ON KORJATTAVA
-Korjauksessa järjestelmä tyhjätään aina
-Korjauksen jälkeen on AINA tehtävä uusi paine & alipainetestaus!
-Tyhjän järjestelmän PIENET vuodot voidaa löytää mm. vetymittauksella https://luiginpaja.fi/ilmajousitus-mm-mb-bmw-range/
-HV järjestelmän korjauksessa huomioitava aina takuu ja toimitusehdot: https://luiginpaja.fi/takuu/

 

4. JÄRJESTELMÄN TÄYTTÄMINEN KORJAUKSEN JÄLKEEN
-Ennen täyttöa suoritetaan AINA alipainetestaus/täyttö -> VUOTAVAA JÄRJESTELMÄÄ EI VOI TÄYTTÄÄ!
-Jäähdytysnesteet uusitaan aina
-Suoritettava AINA auton merkkikohtainen täyttö / ilmaus ohjeistuksen / testerin mukaan, ilmalukkoja EI saa jäädä järjestelmään

 

5. Järjestelmä sinetöidään uudestaan korjauksen jälkeen.

 

 

 

ESIMERKKILASKELMA (käytännössä alkaen hinnat) VAJAAN JÄRJESTELMÄN KORJAAMISESTA:

1. PAINETESTI  79 €
-> Lyhyt testi, vuoto löytyi “heti”
-> O-rengas vuotaa akun liitoksesta

2. KORJAUS 89 €
->  Järjestelmän tyhääminen
-> O-rengas uusinta (orkkisosa ) + liitoksen puhdistaminen

3. PAINE JA ALIPAINETESTI 99 €
->  Varmistettava että järjestelmän on tiivis ennen täyttöä

4. JÄRJESTELMÄN TÄYTTÖ + ILMAAMINEN + UUDET PAKKASNESTEET  119 €
->  Uudet nesteet
->  Ilmaaminen testerin kanssa

5. SÄILIÖN UUDELLEEN SINETÖINTI 25 €


KYSESSÄ ESIMERKKILASKELMA!
JOKAINEN VAIHE VOI OLLA HUOMATTAVAN PALJON ESIMERKKIÄ SUUREMPI! (Riippuen vuodosta ja vuodon paikasta)

-Olemme aina asiakkaaseen yhteydessä painetestin tuloksesta ja sovitaan jatko, mitä tehdään

-Jos vuoto ei löydy heti, on siirryttävä tarkan paineen mittauksen (normaali jäähdyttimen painestaja ei ole riittävän tarkka pidempään mittaukseen)

 

 

 

 

ASIAKKAAN VELVOLLISUUS ON SEURATA NESTEEN TASOA MYÖS KORJAUKSEN JÄLKEEN!

-Teoriassa on mahdollista, että vuoto tapahtuu esim. -25° asteessa tai alemmassa
(metalli supistuu kylmässä) ja vuotoa ei voida havaita korjaamo-olosuhteissa.

Mikäli nesteen taso laskee korjauksen jälkeen, on otettava VÄLITTÖMÄSTI uudelleen yhteys korjaamoon.