vikakoodilla vianetsintä

Vikakoodi ei kerro, mikä autosta on rikki

Vikakoodi on auton diagnostiikan tuottama info, että jokin raja-arvo on pielessä, ei mikä on pielessä

Vikakoodin perusteella tulee suoritta AINA vianetsintä, ennen komponentin uusintaa.

Vikakoodin perusteella uusittu osa on takuuton ja virhevastuuton -> pahimmassa tapauksessa autossa on vika, joka rikkoo ko. osan uudelleen

Vikakoodit jaetaan kahteen ryhmään:

1.STAATTINEN  VIKAKOODI

-Auton järjestelmässä on vikakoodi, jota ei voi poistaa, vikakoodi on pysyvä
(tai koodi poistuu ja palaa takaisin heti, ilman ajamista)

-Staattinen vikakoodi on yleensä indikaattori, että kyseinen vika on päällä, ongelma on yleensä “fyysinen” eli johto on poikki tms.

-Staattinen vikakoodi on yleensä komponentti tai johtosarjavika ko. osaan

-Staattinen vikakoodi ei välttämättä sytytä vikavaloa, se riippuu vian “vakavuudesta”

-Staattise vikakoodin korjaaminen aloitetaan sähköisellä vianetsinnällä.

2.AJOITTAINEN VIKAKOODI

-Ajoittaisen vikakoodin saa poistettua, ei palaa heti kun auton käynnistää

-Ajoittainen vikakoodi muodostuu arvo-eroista, ajotilanteista yms. esim. ahtovuoto antaa ajoittaisen vikakoodin

-Ajoittaisen vikakoodin vianetsintään voi eri auton/komponentinvalmistajalla olla erilaisia tapoja suorittaa vianetsintää

-Ajoittaisen vikakoodin etsiminen suoritetaan aina seuraavan prosessin mukaisesti:

  1. VIKAKOODIEN LUKU + VIANETSINTÄ
    -Vikakoodien lukeminen,
    -Vikakoodin listaaminen (varmistus onko vika ko. kohteen vai toisen kohteen “heijastuma”
  2. KOHTEEN MEKAANISEN KUNNON TARKISTAMINEN
  3. KO